Trening implementira TACSO VESTA

TACSO BH organizuje trening: Organizacioni razvoj sa fokusom na odgovorno i transparentno upravljanje- jednodnevni program obuke u sklopu paketa tehničke podrške organizacijama civilnog društva posebno dizajniran da odgovori na izazove koji pred OCD stoje kada je u pitanju tranparentnost i odgovornost prema različitim ključnim akterima: zaposlenima, angažovanom osoblju, volonterima, korisnicima, ciljnim grupma, donatorima, zajednici u kojoj organizacija djeluje. 

28.08.2015

TACSO VESTA

TACSO BH je organizovao program obuke na temu upravljanja projetnim ciklusom implementiran od TACSO by VESTA kao direktan odgovor na procjenu potreba organizacija civilnog društva u BiH. U skladu sa nalazima Izvještaja o procjeni potreba OCD u BiH za period 2013-2015, Radnim planom TACSO BH za 2015.i sistematizaciji najčešćih pitanja upućenih na TACSO BH Help desk utvrđeno je, da veliki broj organizacija koje djeluju u manjim zajednicama, imaju vrlo ograničen pristup tehničkoj asistenciji i nedostaju im znanja i vještine za uspješno upravljanje projektima, bazirano na EU aplikaciji sa fokusom na logički okvir i budžet.

27.08.2015

Regionalna radionica o suzbijanju financiranja terorizma, u organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ministarstva sigurnosti BiH, otvorena je je 14. jula u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na radionici se razgovara o sprječavanju finansiranja terorizma putem neprofitnih organizacija u zemljama članicama OSCE-a u Jugoistočnoj Evropi.

15.07.2015

MEDIA CIRCLE

Fairpress portal je aktivan od 09. jula 2014. Portal je početna očekivanja u vezi prometa uvelike premašio. U periodu od prvih 12 mjeseci, portal je imao ukupno 64.617 sesija i 105.327 pregleda stranice, 47.542 aktivnih korisnika. 8.595 ljudi je pritisnulo opciju Like (sviđa mi se) na Facebook stranici Fairpessa i 371.163 je bio Reach (doseg) na Facebooku. Objavljeno je 86 analitičkih članaka na pojedinim nacionalnim jezicima; 49 analitičkih članaka je prevedeno na engleski jezik, 4 studentska članka i 128 članaka objavljenih sa drugih medijskih izvora.

10.07.2015

Zahvaljujući programu EU i Ti, Ureda specijalnog predstavnika u BiH, 17 studenta iz cijele Bosne i Herzegovina putuju u Brisel u ponedjeljak, 15. juna 2015. godine. Studenti Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Bihaću, Univerziteta u Banja Luci, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Zenici, Univerziteta Istočno Sarajevo sa Medicinskim fakultetom iz Foče, Univerzitetskim centrom iz Bijeljine, Ekonomskim fakultetom iz Brčkog i Internacionalnog Burch Univerziteta su pobjednici EU Debatnog takmičenja koje je održano u Sarajevu, 03. i 04. Juna 2015.

15.06.2015

Najbolji debatanti odlaze u Brisel

Zahvaljujući inicijativi Ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini pod nazivom ''EU i TI'', u protekla četiri mjeseca, preko 500 studenata iz cijele BiH su posjetili sjedište EU u Sarajevu, gdje su sa zvaničnicima Europske unije razgovarali perspektivi BiH u EU, postavljali brojna pitanja i istraživali mogućnosti za aktivnije uključivanje u proces europskih integracija.

09.06.2015

U okviru projekta „Dijalog za budućnost“, koji provode agencije Ujedinjenih nacija, organizovan je Forum: ''Obrazovanje, zapošljavanje i socijalna uključenost - putevi ka održivom društvenom miru''. Forum je organizovalo Udruženje VESTA a održan je u Tuzli, 4. juna 2015. godine. Jedan od ciljeva Foruma je razbijanje nerazumijevanja koje je posljedica razlika u obrazovanju, profesionalnoj orjentaciji, vještinama, fizičkim mogućnostima, polovima ili godinama.

06.06.2015