U Sarajevu je povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, u organizaciji Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamenta BiH, održana Konferencija o ljudskim pravima. U radu konferencije su učestvovale institucije i organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava.

11.12.2009

Udruženje Vesta održalo je radionice o osnovama enegetske efikasnosti u mjesnim zajednicama Tušanj, Slavinovići i Novi grad I. Radionice su organizovane da doprinesu što boljoj edukaciji građana o efikasnom korištenju energije i podizanju javne svijesti kako bi kroz uštedu energije očuvali ekološku zdravu sredinu.

08.12.2009

Energetska efikasnost je važna, a u budućnosti će biti još i važnija. Da bi se postigla energetska efikasnost moramo se prilagoditi novim izvorima energije i novim načinima uštede energije. Štedne sijalice i energetski efikasne kuće su samo jedan dio u globalnoj energetskoj efikasnosti. U publikaciji ''Osnove energetske efikasnosti'' pročitajte i informišite se kako efikasnije koristiti energiju. Pročitajte da se energetska efikasnost nikako ne smije posmatrati kao štednja energije jer štednja uvijek podrazumjeva određena odricanja, dok efikasna upotreba energije nikada ne narušava uslove rada i življenja.

08.12.2009

Radionicu za predstavnike organizacija civilnog društva i vladinog sektora koje djeluju u području zaštite prava žena u BiH organizira Udruženje Vesta iz Tuzle, u saradnji sa Fondacijom One World – Platforma za Jugoistočnu Europu i mrežom ženskih nevladinih organizacija WIDE sa sjedištem u Briselu, 16. decembra 2009. godine u zgradi Delegacije Europske unije u Sarajevu sa početkom u 9.30 sati. Radionica je organizirana u okviru projekta Civilni dijalog za prava žena i djece u BiH čiju realizaciju je finansijski podržala Europska unija.

08.12.2009

Udruženje Vesta iz Tuzle, uz pomoć Delegacije Europske komisije, u sklopu trodnevne kampanje ˝Nije dovoljan jedan dan˝, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, 20. novembra (u petak), je u OŠ Sjenjak u Tuzli upriličila izložbu dječijih radova o temi „Dječija prava, moja poruka odraslima”.

23.11.2009

Imajući u vidu da Bosna i Hercegovina ima veoma složeno državno uređenje, te da se suočava sa brojnim teškoćama tranzicije, zalaganje za prava djeteta se nalazi na marginama procesa odlučivanja. Da bi se uspješno zaštitila prava djeteta od velike je važnosti uočiti sve oblike njihovog kršenja i blagovremeno reagovati putem nadležnih institucija jer je dokazano da djeca čije osnovne potrebe nisu zadovoljene, koja su izložena različitim oblicima nasilju i zlostavljanja odrastaju sa znatnim poremećajima u ponašanju, te emocionalnim problemima.

20.11.2009

Stanovnicima Tuzle, Sarajeva, Banje Luke, Zenice, Mostara i Brčkog podijeljeno je, na Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece 6.000 žutih trakica koje simboliziraju zalaganje da prevencija zlostavljanja djece bude na državnom nivou. Dio je to kampanje simboličnog naziva “Nije dovoljan samo jedan dan” koju Udruženje “Vesta” iz Tuzle realizira uz podršku Europske unije, a u povodu Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece (19.11.) i Međunarodnog dana dječijih prava (20.11).

20.11.2009