Udruženje Vesta započelo kampanju u okviru projekta „Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene“

Kampanjom u okviru projekta “Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene” koja je započela u julu mjesecu 2014, Udruženje VESTA poziva građane da daju svoje povjerenje ženama političarkama, jer upravo žene mogu biti ta toliko željena promjena na našoj političkoj sceni! Svjetska praksa je pokazala da žene mogu inspirisati održive transformacije i promijeniti svijet u kome živimo na bolje! Ali prije svega, moraju dobiti priliku za to!

Na zadnjim općim izborima 2010. godine, rezultati učešća žena u političkim strukturama su bili poražavajući! Na području FBiH samo 16,26% žena je izabrano u strukture Skupština kantona, 17,35% u Zastupnički dom Parlamenta FBiH i 19,05% u Zastupnički dom Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine.

Modernu demokraciju nije moguće zamisliti bez ravnopravnog sudjelovanja muškaraca i žena u procesima i strukturama odlučivanja, a prisustvo žena u političkom životu je potvrda legitimiteta političkog procesa i različitosti kao razvojne paradigme.

Udruženje VESTA putem kampanje koju provodi u okviru projekta nastavlja svoje dugogodišnje zagovaračke aktivnosti za jednakopravan pristup i veće učešće žena u politici na putu ka dugoročnim i održivim promjenama!

Projekat se realizuje u periodu juli-decembar 2014. godine, na području FBiH, uz velikodušnu podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu.