Ocjena napretka Bosne i Hercegovine u područjima ruralnog razvoja i poljoprivrede

Građani za Europu

Ocjena napretka Bosne i Hercegovine u područjima ruralnog razvoja i poljoprivrede, kao i analiza ključnih problema i prioritetnih koraka koji se trebaju preduzeti u skladu sa procesom pridruživanja EU, bili su u fokusu treće javne diskusije Inicijative Građani za Europu održane u zgradi EU u Sarajevu u petak, 15. novembra 2013. godine.

Šef Delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u BiH, ambasador Peter Sorensen, prvi sekretar ambasade Švedske Jonathan Francis, koordinatorica Inicijative Građani za Europu Amra Selesković i tematski stručnjak Aleksandar Milanović, učestvovali su u javnoj debati zajedno sa 50 predstavnika relevantnih vladinih institucija, agencija i organizacija civilnog drušva.

Ovom prilikom, ambasador Sorensen je izjavio: “Poljoprivreda i prehrambeni sektor zajedno osiguravaju 7% radnih mjesta i čine 6% evropskog bruto domaćeg proizvoda. U Bosni i Hercegovini, prema podacima kojima raspolažemo, poljoprivredni sektor sudjeluje s 8% u BDP-u i čini 20% od broja zaposlenih. Dodatno, oko 60% stanovništvau Bosni i Hercegovini živi u ruralnim područjima. Nažalost, kako stoji i u Izvještaju EU o napretku, Bosna i Hercegovina je napravila mali progres u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, te zaostaje za drugim zemljama u regiji.” Ambasador Sorensen je, takođe, naglasio kako je u posljednjih 17 godnina EU pomogla sektor ruralnog razvoja i poljoprivrede sa 60 miliona eura.

Tokom dvosatne diskusije predstavnika vladinih institucija i organizacija civilnog društva, istaknut je značaj poljoprivredne proizvodnje za ekonomiju oba bh. entiteta. Nastavak provođenja reformi, usklađivanje zakonske regulative i uspostavljanje struktura i mehanizama u skladu sa standardima i preporukama Europske unije preduslovi su za održiv razvoj poljoprivrede i otvaranje ka tržištu od 500 miliona stanovnika Europske unije. Ključ rješenja je u Bosni i Hercegovini, u rukama onih koji donose odluke. Stoga su učesnici pozvali sve organizacije civilnog drušva, ali i širu zajednicu, na jači pritisak prema donosiocima odluka, kako bi se potrebne reforme što prije provele.

U toku diskusije definisane su zajedničke preporuke za dalje djelovanje, među kojima izdvajamo:

- Građani za Europu će nastaviti animirati javnost i informisati širu zajednicu o posljedicama nenapredovanja,

- Iskustva iz susjednih zemalja i poljoprovrednika iz EU treba predstaviti bh. poljoprivrednicima,

- Građani za Europu će ponuditi svoju ekspertizu Direkciji za europske integracije BIH u budućem sektoralnom mehanizmu za IPA programiranje kao i u tehničkim timovima interresorne grupe MVTEO BIH koja ce raditi na izradi Strategije ruralnog razvoja u BIH,

- Jačati podjednaku rasprostranjenost organizacija civilnog društva iz cijele BiH u cilju kredibilnosti zagovaranja i predstavljanja,

- Jačati kapacitete članica inicijative za rad na terenu i edukaciju krajnjih korisnika.

Inicijativa Građani za Europu, u sektoru Ruralni razvoj i poljoprivreda, aktivnosti usmjeravaja na dostizanje tri prioritetna cilja do kraja 2013. godine i traži od relevantnih institucija: da unaprijede sistem informisanja građana i drugih zainteresiranih strana te da redovno obaviještavaju javnost o svim vladinim aktivnostima koje se odnose na ispunjavanje kriterija definisanih u procesu europskih integracija; da uvedu institucionalne mehanizme za transparentno uključivanje stručnjaka u oblasti ruralnog razvoja i poljoprivrede iz reda civilnog društva u pripremu politika i strateških dokumenata kao i usvajanje Vodiča za konsultacije sa organizacijama civilnog društva u procesu razvoja javnih politika; da osiguraju daljnje jačanje kapaciteta Ureda za harmonizaciju i koordinaciju plaćanja u sektoru poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja, kao i drugih relevantnih institucija i odjela na svim nivoima odlučivanja. Inicijativa Građani za Evropu postoji tri godine i to je mreža od 67 članica, organizacija civilnog društva iz cijele BiH, koje svojim radom doprinose napredovanju BiH ka EU.