Nasilje nad djecom NIKAD nije uredu!

Obilježavanje Dana borbe protiv nasilja nad djecom – posjeta Obdaništu Bambi

Pravo djeteta na zaštitu od svih oblika nasilja predstavlja osnovno pravo svakog mališana, a ono je utvrđeno UN Konvencijom o pravima djeteta. Konvencija o pravima djeteta UN, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala, obavezuje našu državu da poduzme „sve odgovarajuće zakonske, upravne i društvene i obrazovne mjere kako bi se dijete zaštitilo od svih oblika fizičkog ili psihičkog nasilja, povrede ili zlostavljanja, zanemarivanja ili nemarnog postupka, zloupotrebe ili druge eksplatacije, uključujući i seksualno zlostavljanje“(čl. 19. CRC).

Povodom obilježavanja 19. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom Udruženje Vesta se odazvalo pozivu i u obdaništu Bambi, upriličilo jednosatni razgovor/radionicu sa djecom na temu 'Nasilje nad djecom NIKAD nije uredu!'.

U prisustvu odgajateljica i koordinatorice obdaništa, razgovoru su prisustvovale obje grupe mališana, koji su vrlo dobro reagovali na temu i bili aktivno uključeni u razgovor.

Na djeci prilagođen način, u toplom i 'razgovorljivom' okruženju, obrađene su sljedeće teme:

- Šta je nasilje?

- Šta je nasilje nad djecom?

- Šta su dječija prava i Konvencija o pravima djeteta? Pravo djece na život bez nasilja! Odgovornost da ne povrijedimo druge!

- Najčešće vrste nasilje nad djecom:

      - Fizičko nasilje

      - Verbalno nasilje

      - Zanemarivanje

      - Maltretiranje/ vršnjačko nasilje

- Šta možemo učiniti da budemo sigurni? Uloga odraslih osoba od povjerenja.

Obilježavanje 19. Novembra, Dana borbe protiv nasilja nad djecom, je upriličeno u sklopu aktuelnog projketa koje Udruženje Vesta, provodi u partnerstvu sa Udruženjem 'Zemlja djece' Tuzla i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, pod nazivom ''Jačanje uloge organizacija civilnog društva u monitoringu državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH''