Predstavljen izvještaj o poticajnom okruženju za razvoj civilnog društva u BiH

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, u četvrtak 27. marta 20134. godine, održana je prezentacija i diskusija u povodu izrade prvog Izvještaja o poticajnom okruženju za razvoj civilnog društva u BiH, kojeg je izradio Centar za promociju civilnog društva (CPCD). Prezentaciji izvještaja prisustvovali su predstavnici Udruženja Vesta Indira Prljača i Alem Sinanović.

„Centar za promociju civilnog društva intenzivno je radio na izradi Izvještaja, zajedno sa brojnim referentnim organizacijama civilnog društva iz BiH. Zadovoljni smo konačnim proizvodom i vjerujemo da de ovaj Izvještaj biti odlična platforma za razvoj dijaloga i civilnog društva u našoj zemlji. Nažalost, i ovaj izvještaj je potvrdio da smo u mnogim oblastima iza naših susjeda u regiji“, izjavila je Aida Daguda, direktorica CPCD-a.

Istraživanje je provedeno u okviru dva projekata, regionalnog projekta Balkanske mreže za razvoj civilnog društva pod nazivom ''Pravna stečevina civilnog društva na Balkanu – Jačanje zagovaračkih kapaciteta i monitoring kapaciteta OCD'', koji je podržala Evropska unija i Balkan Trust for Democracy te projekta ''Održiv razvoj civilnog društva u BiH, podržanog od strane USAID-a'', u okviru kojeg je izrađena sveobuhvatna analiza koja je poslužila kao temelj za izradu Izvještaja.

Šef sektora II Delegacije Evropske unije u BiH, Martin Schieder, istakao je da je „civilno društvo ključna komponenta u svakom demokratskom društvu. Ovaj izvještaj o monitoringu daje pregled poticajnog okruženja za civilno društvo u BiH, a poslužide kao kvalitetna informacija za izradu izvještaja o napretku BiH za 2014. godinu.“

Izvještaj o poticajnom okruženju za razvoj civilnog društva biti će dijelom regionalnog izvještaja o poticajnom okruženju za razvoj civilnog društva Zapadnog Balkana i Turske, kojeg de objaviti Balkanska mreža za razvoj civilnog društva.

Očekuje se da će rezultati i preporuke ovog izvještaja poslužiti organizacijama civilnog društva u BiH kao osnova za dizajniranje i provođenje različitih informativnih i zagovaračkih kampanja, ali i vlastima kao sistematičan prijegled okruženja za razvoj civilnog društva i neophodnih reformi.