Implementacija inforamativno-edukativnog programa za studente u BiH

Pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH

U aprilu mjesecu 2014. godine, ekspertni tim Udruženja VESTA je započeo intenzivne aktivnosti na realizaciji promotivno-edukativnog programa za studente u BIH, koji se provodi pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, NJ.E. Petera Sorensena, u namjeri da se procesi europskih integracija približe studentima BiH univerziteta.

Cilj ovog programa je povećanje znanja i interesa studenata za specifična pitanja relevantna za EU integracije i poticaj njihovom većem učešću u aktivnostima usmjerenim na ubrzavanje procesa pristupanja BiH europskoj porodici i izgradnji prosperitetnog i stabilnog društva.

Sam program podrazumijeva slijedeće ključne aktivnosti:

 organizovanu posjetu studenata odabranih univerziteta Delegaciji Europske Unije u BiH/ Uredu Specijalnog predstavnika EU u BiH (13 univerziteta i /ili ciljanih fakulteta/akademija x 50 studenata – ukupno 650 studenata) i realizaciju prigodnih prezentacija od strane predstavnika Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH i Delegacije EU u BiH;

 delegiranje po dva studenta/predstavnika 13 odabranih univerziteta i/ili ciljanih fakulteta/akademija koji će sudjelovati u pripremama i dvodnevnom debatnom takmičenju između univerziteta u tematskim i relevantnim oblastima od interesa za studente;

 organizovanje edukativne dvodnevne posjete Briselu za pobjednike debatnog takmičenja, četiri studenta 2 (dva) pobjednička univerziteta, i po jednog studenta sa ostalih 11 (jedanaest) univerziteta i /ili ciljanih fakulteta/akademija koji pokažu najbolje rezultate u toku procesa.

Očekuje se da će program u saradnji sa svim uključenim akterima osigurati pretpostavke za dodatni impuls i novu energiju u reformskim procesima BiH na putu ka EU integracijama.