Udruženje Vesta - članica WIDE network

Direktorica Udruženja Vesta je sudjelovala na Konferenciji ''Feministička vizija za Europu'' koju je organizovala mreža WIDE u saradnji sa danskom Gender platformom. U periodu od 09 -11. oktobra, u Palati pravde u Hagu se okupilo preko 200 učesnika iz cijelog svijeta da otvoreno razgovaraju o feminističkim pogledima na aktuelnu ekonomsku krizu u svijetu i mogućim perspektivama razvoja feminističke ideje u tom smislu. Posebna pažnja je bila usmjerena na upravljanje globalnim ekonomskim tržištem, radu žena, sigurnosti prehrane kao i migracijama koje imaju neosporan uticaj na život žena u Europi, susjedstvu i zemljama na jugu. Zajednička ocjena skupa je da će nastala ekonomska kriza imati nesagledive posljedice na najsiromašnije, a posebno na žene te da se u tom smislu trebaju predočiti jasne sugestije za ublažavanje daljeg produbljivanja granica siromaštva. Konferencija je bila dobar povod za redovnu Skupštinu mreže WIDE na kojoj je između ostalog izglasano da Udruženje Vesta postane prva bosansko-hercegovačka članica ove značajne mreže, od januara 2009.