Izvještaj o Programu obuke na temu upravljanja projektnim ciklusom

TACSO VESTA

TACSO BH je organizovao program obuke na temu upravljanja projetnim ciklusom implementiran od TACSO by VESTA kao direktan odgovor na procjenu potreba organizacija civilnog društva u BiH. U skladu sa nalazima Izvještaja o procjeni potreba OCD u BiH za period 2013-2015, Radnim planom TACSO BH za 2015.i sistematizaciji najčešćih pitanja upućenih na TACSO BH Help desk utvrđeno je, da veliki broj organizacija koje djeluju u manjim zajednicama, imaju vrlo ograničen pristup tehničkoj asistenciji i nedostaju im znanja i vještine za uspješno upravljanje projektima, bazirano na EU aplikaciji sa fokusom na logički okvir i budžet.

Trening je realiziran u periodu od maja do jula mjeseca 2015. godine, na 5 lokacija: u Istočnom Sarajevu, Lukavcu, Kotor Varoši, Cazinu i Orašju uz učešće 54 OCD i 103 predstavnika organizacija civilnog društva koje djeluju na području cijele BiH i geografski gravitiraju navedenim lokacijama.

Više o implementaciji obuke i najvažnijim nalazima možete pronaći u Izvještaju.

Download: B/H/S | Engleski