Strategija uspostave poticajnog okruženja za razvoj održivog civilnog društva u BIH

Konsultantska kuća HTSPE UK u suradnji sa Kronauer Consulting-om iz Bosne i Hercegovine facilitira procesom izrade Strategije uspostave poticajnog okruženja za razvoj održivog civilnog društva u BiH. U okviru druge faze procesa predviđeno je istraživanje stanja, kapaciteta, stavova, mišljenja i potreba civilnog društva u BiH.

Pozivamo sve organizacije da se zbog buducnosti civilnog drustva u nasoj zemlji, ukljuce u istrazivanje i obezbijede  svoje vlasnistvo nad Strategijom uspostave poticajnog okruzenja za razvoj odrzivog civilnog drustva u BiH.  

Upitnik kao i sve upute o popunjavanju mozete naci na web stranici www.kronauer-consulting.com.  Kontakt telefon: 033 557 110