Kampanja za smanjenje ksenofobičnih i diskriminatornih elemenata u zonama povratka

U sklopu kampanje za smanjenje ksenofobičnih i diskriminatornih elemenata koja se odvija u okviru projekta Mediji u procesu reintegracije i održvog projekta, u toku je izrada Biltena ''Pozitivni primjeri održivog povratka''. Kampanja je praćena intezivnom medijskom potporom u kojoj je do sada emitovano 25 radioemisija na sedam radiostanica u sjevoroistočnoj BiH

Takođe, u narednom periodu biti će producirano 5 TV priloga koji će biti emitovani na televizijama koje su izuzetno gledane u području sjevoroistočne BiH.

Kampanja je objavljena i promovirana putem billboarda na području 5 gradova: Zvornik, Brčko, Bijeljina, Kalesija i Tuzla.

Moramo naglasiti da kampanja za smanjenje ksenofobičnih i diskriminatornih elemenata promovira nužnost zajedničkog rješavanja problema reintegracije, bilo da se radi o Republici Srpskoj ili Federaciji BiH.