Održana konferencija Socijalne platforme u Briselu

Direktorica Udruženja Vesta je 09. 12. 2008. prisustvovala konferenciji Socijalne platforme u Briselu pod nazivom ''Civil Dialogue: How can we shape the Europe we want? ''. Konferencija je okupila više od 100 učesnika, predstavnica organizacija-članica Socijalne platforme, jedinstvenog oblika organiziranog civilnog društva koje se zalaže za unapređenje socio-ekonomskih odnosa građana Europske unije  i bolje poštivanje njihovih ljudskih prava.

Nakon uvodnih riječi predsjedavajućeg Socijalne platforme gosp. Conny Reutera, uslijedila su interesantne prezentacije predstavnika Europskog parlamenta, Ureda EC za proširenje a neposredno prije radnog dijela, učesnicima se obratila i predstavnica CONNEX-a. Tokom radionica, učesnici su imali priliku da čuju nešto više o pozitivnim praksama članica Socijalne platforme u Europi i načinu njihovog rada na nacionalnom nivou.

Razgovarano je o socijalnoj inkluziji, oblicima finansiranja nevladinih organizacija, ulozi europskih mreža u prevazilaženju jaza između europskih i nacionalnih nivoa rada civilnog društva te o mogućnosti za dostizanje ''teško dokučivih zajednica'' u Europi. Konferencija je rezultirala značajnim preporukama za dalji rad članica Socijalne platforme, koje posve sigurno mogu biti ideje vodilje i za sve druge organizacije koje djeluju na ovom planu.

Više informacija: http://www.socialplatform.org/