Udruženje Vesta potpisalo novi ugovor sa Delegacijom Europske komisije u BiH

Nakon uspješne sprovedbe projekta ''Kampanja za prevenciju pojavnih oblika nasilja među djecom u osnovnim školama'', Vesta je potpisala novi ugovor sa Delegacijom Europske komisije u Bosni i Hercegovini u okviru EIDHR programa. Novi projekt je dio šireg programa Udruženje Vesta i nosi naslov ''Civilni dijalog za prava žena i djece u Bosni i Hercegovini''.

U osnovi projekt promovira nove oblike organiziranja civilnog društva u zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini uz učešće i podršku organizacije ECAS iz Brisela. Partnerska organizacija One World - Platforma za SEE će omogućiti uvođenje novih tehnologija u ovaj pristup i na taj način poboljšati komunikaciju između organizacija koje su aktivne na ovom planu u Bosni i Hercegovini.

Aktivnosti predviđaju održavanje konferencije u cilju procjene kapaciteta organizacija civilnog društva za vođenje konstruktivnog dijaloga, realizaciju niza Otvorenih parlamenata o temama od posebnog značaja za žene i djecu u BIH te uspostavu jedinstvene internet platforme za razmjenu informacija. 

Za više detalja o projektu, molimo vas da bez ustručavanja kontaktirate naš ured.