Mediji u BiH doprinose procesu reintegracije i održivog povratka

Ulaganje u unapređenje saradnje između medija, lokalne uprave i manjinskih povratnika je relevantno i izuzetno značajno u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini.

Udruženje Vesta iz Tuzle završava projekt podržan od strane Europske unije, čiji je osnovni cilj bio usmjeren na podršku održivom povratku i reintegraciji manjinskih povratnika i raseljenih lica u sjeveroistočnoj Bosni, kroz smanjenje uticaja ksenofobičnih elemenata i oblika negativne propagande u medijima. Na osnovu analiza, Udruženje Vesta je uočilo potrebu povratnika za većom podrškom medija u procesu reintegracije i ponovne izgradnje suživota u zonama povratka.

Područje sjeveroistočne BiH kao zona najintezivnijeg povratka, je izabrano za sprovedbu projektnih aktivnosti koje su doprinjele senzibilizaciji medija i suzbijanju pojavnih oblika podsticanja na vjersku i nacionalnu mržnju, te oblika ksenfobije i netolerancije.  U saradnji sa Fondacijom Mediacentar i Centrom za slobodan pristup informacijama iz Sarajeva, Vesta je organizovala edukacije za medijske djelatnike sa područja sjeveroistočne BiH o izvještavanju o ljudskim pravima i društvenoj odgovornosti medija. S druge strane, Vesta je surađivala sa građanima, predstavnicima mjesnih zajednica i lokalne uprave kroz sprovedbu multisektoralnih radionica o važnosti primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama. Radionice su realizirane u Bijeljini, Tuzli, Bratuncu i Sapni uz izuzetno dobar odziv relevantnih učesnika iz Distrikta Brčko i 15 opština oba entiteta. Pored edukativne komponente u projektu, realizirana je višemjesečna kampanja za smanjenje ksenofobičnih i diskriminatornih elemenata u zonama povratka, u čijoj realizaciji su sudjelovali  svi polaznici ranije organizovanih edukacija. Uz podršku Vesta Radija iz Tuzle, Magic iz Milića, Skala iz Ugljevika, Slobomir iz Bijeljine, Glas Drine iz Sapne, Radija Bratunac iz Bratunca, RTVTK  i RTV Lukavac iz Lukavca producirano je i emitovano 40 radioemisija o pozitivnim primjerima održivog povratka u općinama sjeveroistočne BiH. Takođe, kampanjom su adresirani i problemi sa kojima se povratnici svakodnevno susreću kao što su nedostatak električne energije, nedostatak organiziranog prevoza učenika i starijih osoba, medijska blokada i neinformisanost. Ove teme su poslužile za produkciju kratkih televizijiskih priča koje su realizovane u saradnji sa producentskom kućom Vizart iz Tuzle i emitovane putem mreže TV Liberty na 30 televizijskih stanica u BiH, te u programu RTV Tuzlanskog kantona. Vesta je svoju opredjeljenost za jednakim pravima svih ljudi u Bosni i Hercegovini, podržala bilbordima sa porukom ''Različiti ljudi, jednaka prava'', koji su se posljednjih nekoliko sedmica mogli vidjeti na području sjeveroistočne BiH. U razgovorima sa korisnicima projekta nakon višemjesečne kampanje, potvrđeno je da se sada manjinski povratnici češće obraćaju medijima i lokalnoj upravi za rješavanje problema sa kojima se susreću, te da je evidentno ojačano povjerenje u lokalne institucije i novinare.

Udruženje Vesta iz Tuzle, uz podršku Europske unije i Delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini, posljednjih šest godina djeluje u povratničkim zajednicama, realizirajući projekte koji omogućavaju građanima da aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Projekti su rezulitrali evidantnim pomacima u brojnim povratničkim zajednicama a najznačajniji efekti se ogledaju u održivosti projektnih ideja i uspostavljenim mehanizmima koji su u službi zajednica i nakon formalnog završetka projektnih aktivnosti. Vesta se u tom smislu posebno zahvaljuje Delegaciji Europske komisije u Bosni i Hercegovini te svim korisnicima i sudionicima dosadašnjih projekata.