ECAS poziva na liberalizaciju viznog režima u zemljama Zapadnog Balkana u ''Europi bez granica''

ECAS se pridružuje motu Češkog Predsjedavanja Europskoj uniji ''Europa bez granica''.

ECAS je dosljedno osporavao potrebu za ograničenjima slobodnog kretanja radnika iz zemalja, novih članica Europske unije, i stoga pozdravlja posvećenost Predsjedavajućeg da naglasi štetnost efekata postojećih tranzicijskih mjera i prednosti proširenja u proteklih pet godina.

Ali tu je i mnogo skrivenih ograničenja i realnih propusta između pravila Sporazuma, pravnog slučaja Suda, i legislative koja naglašava slobodu kretanja  i evropsko državljanstvo i onoga što se zaista dešava na terenu.

U okviru šireg europskog susjedstva, ECAS vjeruje da u ''Europu bez granica'' treba uključiti Zapadni Balkan. Češko Predsjedavanje bi trebalo biti korak u pravom smjeru sa fokusom na jačanje civilnog društva i međuljudskih odnosa, podjednako kao i ka podršci implementaciji mape puta za viznu liberalizaciju. Medutim, odlučnija implementacija ovih odrednica je neophodna kao što pokazuju rezultati uspostavljene ''vruće vizne linije'' i istraživanja koje je sproveo ECAS i njegovi partneri u zemljama Zapadnog Balkana o sprovedbi sporazuma o viznim olakšicama.

Kao doprinos ovom drugom cilju, ECAS je objavio izvještaj o konferenciji koja je održana 10. decembra 2008. o sprovedbi sporazuma o viznim olakšicama. Debata je pokazala da postoji Sporazum o viznim olakšicama pokriva samo određeni nivo ograničenja u procesu dobijanja viza:

  • Sporazumi ne mjenjaju odnos između konzularne administracije i građana. Mnogi od onih koji su kontaktirali ''vruću viznu liniju'' ili su sudjelovali u istraživanju, žalili su se na nedostojanstven tretman. S druge strane, uljudnost službenika, jezičke vještine, radni sati konzulata kao i izbjegavanje pitanja o mogućnostima dobijanja formulara za apliciranje za vizu nisu pokriveniu sporazumima. Ovo su stvari koje posebno zabrinjavaju građane.
  • Slično, sporazumi obezbijeđuju reduciranje troškova na 35 EUR i dobijanje vize najkasnije za 10 dana. S druge strane, ove najavljene prednosti  mogu biti u sjeni velikih dodatnih troškova  i kašnjenja koji nastaju prije samog procesa apliciranja - npr. troškovi putovanja, čekanje na telefonskoj liniji, kao i dani, pa čak sedmice koji su potrebni za ugovaranje sastanaka.
  • Sveukupne prednosti viznih olakšica koje su trebale da se pokažu, su izgubljene zbog nedostatka informacija, pogotovo od strane vlada, i zbog različitih načina primjene, odnosno neprimjene, sporazuma od strane konzulata zemalja članica Europske unije.

U dodatku, debata je naglasila da je potrebno da Europska komisija usvoji transparentniju politiku praćenja viznog režima i da redovito informiše građane i nevladine organizacije koje djeluju u sferi liberalizacije viznog režima, o posljednjim  događanjima. Na taj način civilno društvo će postati partner Europskoj komisiji i biti u prilici da izvrši pritisak na vlade da sprovedu neophodne reforme najavljene u mapama puta.

Nadalje, institucije Europske unije i zemalja članica trebaju razmotriti istraživanja lokalnih nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija koji pokazuju realan progres u regionu u smislu nivoa kriminala a koji u velikoj mjeri minimiziraju negativne posljedice migracije radnika iz zemalja Zapadnog Balkana. Dok se ovo ne desi, debata neće ići dalje od trenutnih mitova i predrasuda koje se ponekad mogu primjetiti u EU.

Europska unija je postavila set principa i uslova za viznu liberalizaciju u formi mapa puta. Neki kriterijumi  koji su definirani u mapama puta ka slobodnog viznom režimu i koje su države dobile od Europske komisije, su tehničke prirode i jasno su definisani (kao što su oni o sigurnosti dokumenata i obezbijeđivanju uređaja za čitanje biometrijskih putnih isprava). S druge strane ostali (kao što su oni koji su definisani u okviru javnog reda  i sigurnosti a posebno u dijelu kriterija za ''borbu protiv organiziranog kriminala'') su široko postavljeni i biće ih veoma teško dokazati. Naposljetku,  odluka o slobodnom viznom režimu je politička.

''Europa bez granica'' stoga nije tako jednostavan slogan. Na sreću, tokom djelovanja ''vruće vizne linije'' i sprovedbe istraživanja i proces uspostavljanja viznih olakšica je prestao da bude percepiran kao krajni cilj, nego više kao korak naprijed ka definitivnom ukidanju viza za sve zemlje, čija budućnost na kraju leži u Europskoj uniji.

Za dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate

Tony Venables                                                            

Director                                                                      

ECAS - European Citizen Action Service                        

Tel: +32 (0) 2 548 04 98                                                 

E-mail: t.venables@ecas.org

Kenan Hadzimusic                                                                  

Project Manager

ECAS - European Citizen Action Service                      

Tel: +32 (0) 2 548 04 93

E-mail: kenan.hadzimusic@ecas.org