Prevencija nasilja nad djevojkama i promocija vrijednosti ravnopravnosti spolova među adolescentima

Udruženje Vesta je dobilo sredstva od UNIFEM-a za imlementaciju projekta Prevencija nasilja nad djevojkama i promocija vrijednosti ravnopravnosti spolova među adolescentima čiji je osnovni cilj usmjeren na bolje razumjevanje potreba i problema mladih vezano za pitanja nasilja u adolescentskim vezama i na uspostavljanje mehanizama za preventivno djelovanje u cilju sprječavanja nasilja u tim vezama. Šire gledano, projektom se adresira sam korijen problema nasilja nad ženama.

Djevojke koje u ranoj adolescentskoj dobi ne prepoznaju opasnost od nasilne veze i ne znaju kako da se nose sa problematičnim mladićima i u velikoj mjeri rizikuju da postanu zarobljenje u toj vezi, u magičnom krugu nasilja. Stupanjem u brak, takav model ispoljavanja nasilja se nastavlja razvijati i dovodi do pojačanog intenziteta nasilnog ponašanja muškaraca.

 

Projekt se direktno veže na aktivnosti definirane u Strateškom planu za prevenciju nasilja u porodici za period 2009-2010. godine, a koje se odnose na:

-          Dopunu nastavnih planova i programa za osnovne i srednje škole u smislu obaveznog uključivanja pitanja nenasilničkog ponašanja

-          Izradu i štampanje edukativno-informativnog materijala o nenasilnim oblicima ponašanja i rješavanju sukoba

-          Provođenje kampanje javnog zagovaranja na području Federacije BiH uz distribuciju edukativno-promotivnog materijala (npr. džambo plakati, džinglovi na radiju i TV-u i sl.)

-          Senzibilizacija i educiranje javnosti o problemu nasilja u porodici sa pravnog, obrazovnog, zdravstvenog, psihološkog, socijalnog i ekonomskog aspekta.

Pored toga, odlučili smo se pozabaviti ovim problemom jer, unatoč činjenici da se značajan broj nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini bavi problemom nasilja nad ženama, još uvijek nije objavljeno niti jedno zvanično istraživanje o pojavnim oblicima nasilja nad djevojkama u adolescentskoj dobi. Također, nijedno ministarstvo obrazovanja (entitetskog ili kantonalnog nivoa) nije razradilo Program prevencije nasilja u adolescentskim vezama za srednje škole. Ta činjenica je tim važnija što u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini sve češće čujemo o brutalnim ubojstvima djevojaka od strane njihovih bivših mladića. Samo u Tuzli, ove godine se desilo više ubistava od kojih je najtragičnije ono u kojem je djevojka ubijena, nakon čega se počinilac, njen bivši mladić, i sam ubio. Oboje su imali po 18 godina. Dakle, implementacijom ovog projekta želimo skrenuti pažnju nadležnih resornih ministarstava na narastajući broj problematičnih adolescentskih veza i pokušati suzbiti njihovu pojavnost.

 

U tu svrhu, implementirat ćemo sljedeće aktivnosti:

  • Provođenje istraživanje na uzorku od 1155 srednjoškolaca/ki i 32 pedagoga/ica u 32 srednje škole Tuzlanskog kantona
  • Obrada rezultata i analiza i formulacija zaključaka i preporuka od strane angažovanih konsultanata (sociologa i psihologa-pedagoga)
  • Publikovanje rezultata istraživanja
  • Promiviranje rezultata u svim srednjim školama koje su sudjelovale u istraživanju
  • Izrada nacrta Programa prevencije za srednje škole uz pomoć pedagoga/ica iz srednjih škola i stručnjaka iz Ministarstva obrazovanja TK i Pedagoškog zavoda Tuzla
  • Integrisanje Programa prevencije nasilja u adolescentskim vezama u nastavni plan i program srednjih škola Tuzlanskog kantona
  • Realizacija i emitovanje 20 radio emisija koje će pratiti realizaciju projekta, promovirati postignute rezultate i podići nivo svijesti javnosti o postojanju problema nasilja u adolescentskim vezama, te potaknuti nadležne na hitno iznalaženje rješenja   

 

Realizacijom navedenih aktivnosti obezbijedit će se multidisciplinarni pristup kreiranju Programa prevencije nasilja u adilescentskim vezama i omogućiti institucionalna održivost projektnih rezultata. Nova saznanja o pojavnim oblicima i obimu nasilja nad mladim djevojkama će omogućiti adekvatne preporuke i uticati na sadržaj edukativno-preventinvog programa koji će naposljetku biti uvršten u redovan plan i program srednjih škola na području Tuzlanskog kantona.

 

Također, pedagozi u srednjim školama će aktivno sudjelovati u izradi Programa prevencije u cilju sticanja ''vlasništva nad procesom'' kako bi mogli, nakon integrisanja sačinjenog akcionog plana, realizirati, odnosno koordinirati obavezama koje su u njemu navedene.