Emisija Kultura mira u programu Vesta radija

U okviru emisije ˝Kultura mira˝ koja se emituje u programu Vesta radija, a uz finansijsku pomoć Fondacije Fridrich Ebert fokus smo stavili na prepreke, ali i primjere dobre prakse u procesu pomirenju naroda u BiH. Akcent je na samoj ulozi žene na pomirenju u BiH, jer ako se osvrnemo na projekte civilnog društva u BiH, ali i na to ko je u većini njih angažovan, možemo kazati da su žene u mnogome aktivnije u procesu istine i pomirenja u BiH.

Bavljenje prošlošću u ratom pogođenim, postkonfliktnim, tranzicionim zemljama jedan je od ključnih preduslova ostvarenja dugoročnog mira i sigurne budućnosti. Fundamentalno u ovim nastojanjima za svako društvo je da se prepozna, prizna i razumije važnost suočavanja sa bolnom prošlosti koja se može u dugom vremenskom periodu reflektirati u veoma surovom obliku i na sadašnju realnost.

Cilj emisije jeste da objasnimo šta proces pomirenja u BiH znači za bh. društvo. Istražili smo posljedice konflikata i ulogu muškarca i žena u ostvarivanju mira i pomirenja. Naše sagovornike pitamo da li muškarci i žene imaju iste interese i zahtjeve u procesu pomirenja, ako nemaju zašto je to tako? Akcent smo stavili na samu ulogu žene na pomirenju u BiH, jer ako se osvrnemo na projekte civilnog društva u BiH, ali i na to ko je u većini njih angažovan, možemo kazati da su žene u mnogome aktivnije u procesu istine i pomirenja u BiH. Njihove uloge u ovom procesu su složene i odražavaju višestruke uloge koje žene imaju u društvu. Žene svakodnevno simboliziraju mirotvorke unutar porodice, u školama, NVO sektoru, organizacijama i drugim mjestima. Ako muškarci na vlasti nastave da gledaju na žene kao manje vrijedne, na žrtve, udovice, majke heroja, malo je prostora za postkonfliktne društvene promjene. Kako bi se promijenili predrasude i stereotipi žene moraju da preuzmu važniju ulogu u bosanskohercegovačkom društveno-političkom životu.

Sagovornici u emisiji Kultura mira:

 • prof. Svetlana Cenić, ekonomska ekspertica Banja Luka
 • prof. Lamija Tanović predsjednica LDS-a BiH, Sarajevo
 • Amra Selesković, direktorica Udruženja ˝Vesta˝, Tuzla 
 • Nada Golubović, predsjednica Udruženja ˝Udružene žene˝  Banja Luka
 • Božana Kubinek, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata Općine Tuzla
 • Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja ˝Žene žrtve rata˝
 • Sinan Alić, predsjednik  Fondacije Istina Pravda Pomirenje Tuzla
 • Duško Tomić, predsjednik Komisije za istinu i pomirenje SO Bijeljina
 • mr. Enes Osmančević, komunikolog
 • Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja ‘'BH novinari''
 • Branka Inić, Helsinški komitet za ljudska prava BiH
 • Lidija Živanović, Izvršna direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka
 • Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske
 • Prof.dr. Besim Spahić
 • Aleksandar Trifunović, Nansen dijalog centar Banja Luka 
 • Staša Zajović , koordinatorica Udruženja ˝Žene u crnom˝ Beograd
 • Hajra Ćatić, predsjednica Udruženja ˝Žene Srebrenice˝ Srebrenica