Udruženje Vesta aktivna članica Europskog servisa za građansku akciju - ECAS

Udruženje Vesta već drugu godinu zaredom je aktivna članica Europskog servisa za građansku akciju (European Citizen Action Service - ECAS).

U sklopu saradnje Udruženje Vesta  i ECAS organiziraju Konferenciju ''Civilni dijalog za prava djece i žena u BiH'' koja će se održati 25. juna 2009. u Sarajevu.

Konferencija bi trebala rezultirati jedinstvenom ocjenom postojećeg obima i kvaliteta civilnog dijaloga za unaprjeđenje položaja žena i djece u Bosni i Hercegovni, te preporukama za njegovo poboljšanje. Konferencija se organizira u sklopu projekta Civilni dijalog za prava djece i žena u BiH kojeg je finansijski podržala Europska unija i koji je usmjeren ka općem cilju osnaživanja civilnog društva u BiH kako bi postalo efektivna snaga za pozitivne promjene položaja žena i djece koje će biti odraz implementacije Sporazuma o saradnji Vijeća ministara BiH sa nevladinim organizacijama u BiH.

ECAS je oformljen 1990. godine kao međunarodna nevladina organizacija, nezavisna od političkih partija, komercijalnih interesa i Europskih institucija.

Misija ECASa je da omogući nevladinim organizacijama i pojedincima da se njihov glas čuje sa EU tako što im pruža savjete o tome kako lobirati, sakupiti sredstva i braniti Europska građanska prava. ECAS je mreža Europskih udruženja koja okuplja zajedno članove iz raličitih područja aktivnosti: građanske slobode, kulture, razvoja, zdravstvene i socijalne zaštite kao i agencije za razvoj civilnog društva.