Nevladin sektor i mladi u BiH žele brže u Europu

Nevladine organizacije i mladi u Bosni i Hercegovini žele brže integrisanje zemlje u Europsku uniju i u tom kontekstu brže djelovanje vlasti na svim nivoima te bolju saradnju s njima. To je glavna poruka, odnosno sažetak deset javnih debata nevladinog sektora. Debate su održane u protekla tri mjeseca širom BiH pod pokroviteljstvom Specijalnog predstavnika Europske unije u BiH Valentina Inzka i Jirija Kudele, ambasadora Češke Republike, predsjedavajuće Europskom unijom.

U ime brojnih nevladinih organizacija učesnica u ovom projektu, zaključke je danas u Sarajevu predala Amra Selesković, direktorica Udruženja "Vesta" iz Tuzle, predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Nikoli Špiriću, a on obećao da će predano raditi na ispunjavanju zacrtanih ciljeva i pozvao druge predstavnike na svim nivoima vlasti u zemlji da to također čine. Primopredaja zaključaka obavljena je u prisustvu Valentina Inzka i Jirija Kudele koji su ih bezrezervno podržali.

Od samo nekih detalja naglašenih u njima, Amra Selesković i Jasmin Jašarević, direktor nevladine organizacije "Proni" iz Brčkog, prenijeli su stavove nevladinog sektora da u Bosni i Hercegovini vlasti treba da ubrzaju ispunjavanje uvjeta za liberalizaciju viznog režima, uspostave jedinstveno državno ekonomsko-socijalno vijeće i donesu jedinstvenu energetsku politiku, zažive državno ministarstvo poljoprivrede i fond za pomoć ovom sektoru, nastave s donošenjem državnog zakona o okolišu i definiraju politiku zapošljavanja mladih ljudi.

Zaključci javnih debata utemeljeni su na diskusijama više od 700 predstavnika civilnog društva, uključujući nevladine organizacije, omladinska udruženja, studente, podmladak, političke stranke, esksperte i poslovnu zajednicu. Uz dodatno učešće relevantnih domaćih vlasti, debate su predstavljele vrijednu priliku da građani i vlast zajednički razmotre mogućnosti i izazove procesa EU integracija. Uticaj ovih događaja je, zahvaljujući domaćim medijima, došao i do šire javnosti. Predstavljeni su jasniji i snažniji zahtjevi civilnog društva prema domaćim vlastima da se osigura brži napredak prema EU.

U brošuri ''Želimo više kroz EU integracije'' koju možete pročitati na stranici Udruženja Vesta, predstavljeni su specifični zaključci i preporuke sa debata koje su predate Predsjedavajućem Vijeća ministara BiH.