Tema emisije Kultura mira ''Uloga žena kao pokretačice procesa pomirenja u BiH''

U okviru emisije ˝Kultura mira˝ koja se emituje u programu Vesta radija, fokus smo stavili na prepreke, ali i primjere dobre prakse u procesu pomirenju naroda u BiH. Večerašnja tema emisije koja počinje u 18:30 jeste ''‘'Uloga žena kao pokretačice procesa pomirenja u BiH''. Ako se osvrnemo na projekte civilnog društva u BiH, ali i na to ko je u većini njih angažovan, možemo kazati da su žene u mnogome aktivnije u procesu istine i pomirenja u BiH.

Njihove uloge u ovom procesu su složene i odražavaju višestruke uloge koje žene imaju u društvu. Međusobno razumijevanje naroda ima važnu ulogu u jačanju države BiH. Pri tome politički kompromisi igraju centralnu ulogu u izgradnji demokratije. Značajnu ulogu u ovim procesima imaju ženske organizacije i i aktivistice.

Sagovornici u emisiji su:
-direktor Fondacije Friderich Ebert BiH Helomut Kurth

-direktorica Udruženja ˝Žene ženama˝ Memnuna Zvizdić

-dr. sci. psihologije Esad Bajtal

-direktorica Udruženja ˝Vesta˝ Tuzla Amra Selesković

-Udruga ˝Hrvatska žena˝ iz Tuzle Marica Vikić

-Behrambegova medresa u Tuzli, prof. Amila Hasanspahić

-Omladinski pokret Revolt iz Tuzle Nina Zupan

Cilj emisije ''Kultura mira'' jeste da objasnimo šta proces pomirenja u BiH znači za bh. društvo. Akcent smo stavili na samu ulogu žene na pomirenju u BiH, jer ako se osvrnemo na projekte civilnog društva u BiH, ali i na to ko je u većini njih angažovan, možemo kazati da su žene u mnogome aktivnije u procesu istine i pomirenja u BiH. Njihove uloge u ovom procesu su složene i odražavaju višestruke uloge koje žene imaju u društvu. Žene svakodnevno simboliziraju mirotvorke unutar porodice, u školama, NVO sektoru, organizacijama i drugim mjestima. Kako bi se promijenili predrasude i stereotipe žene moraju da preuzmu važniju ulogu u bosanskohercegovačkom društveno-političkom životu.

Emisiju ''Kultura mira'' finansijski podržava Fondacija Fridrich Ebert.