Studijsko putovanje u Sloveniju za NVO iz BiH, u organizaciji EUSR BiH i Ambasade Češke Republike

Ured Specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR BiH) i Ambasada Češke Republike u BiH, u saradnji sa Direkcijom za europske integracije BiH, bili su pokrovitelji studijske posjete Sloveniji koja je upriličena za predstavnike/ce nevladinih organizacija koje su širom BiH organizirale javne debate na teme od vitalnog značaja za BiH s ciljem poticanja diskusije o prioritetima koje naša zemlja treba ispuniti u procesu integrisanja u Europsku uniju.

Podsjećamo, Udruženje VESTA je organiziralo javnu debatu u Tuzli na temu Unaprjeđenje održivog razvoja kroz postizanje energetske efikasnosti, dok su slične debate o ključnim pitanjima za civilno društvo i mlade u okviru evropskih integracija bile organizovane i u Goraždu (CPCD, Sarajevo), Brčkom (NERDA, Tuzla), Prijedoru (DON, Prijedor) i Bihaću (Centar za civilno društvo KYODO, Sarajevo). Preporuke svih debata su podržali Visoki predstavnik u BiH, Valentin Inzko, te Ambasador Češke Republike, Jiří Kuděla, a predstavnici pomenutih NVO-a su ih prezentirali predsjedavajućem Vijeća ministara, Nikoli Špiriću. Zaključci se temelje na diskusijima više od 700 predstavnika civilnog društva, uključujući nevladine organizacije, omladinska udruženja, studente, podmladak političkih stranaka, eksperte, te poslovnu zajednicu i medije. Glavna poruka deset javnih debata je da nevladine organizacije i mladi u BiH žele brže djelovanje i bolju saradnju sa organima vlasti na svim nivoima u procesu integracije BiH u EU.

Studijsko putovanje u Sloveniju, organizovano prošle sedmice kroz EU Outreach Programme, imalo je cilj inforrmisati predstavnike/ce civilnog društva o učešću OCD-a iz Slovenije u procesu donošenja odluka na nivou Europske unije, ostvarivanja njihovog kontakta sa vladinim institucijama i mogućnostima blagovremenog sudjelovanja u procesu izrade pravnih propisa i strategija od nacionalnog interesa, kao i o postojanju mehanizama za transparentan dijalog vladinih institucija i Europske komisije sa civilnim društvom. Predstavnici/ce civilnog društva su imali priliku da saznaju nešto više o organizacijama i platformama koje djeluju u Sloveniji, kao i o načinu njihovog finansiranja i djelovanja. Učesnici/ce su imali priliku da posjete urede i upoznaju se sa radom nekoliko NVO sa sjedištem u Ljubljani (Slovenian Global Action (SLOGA), FOCUS, CNVOS i Slovenska filantropija).

Posebnu pažnju izazvala je prezentacija Centra za Europske perspektive, vladine instititucije koja djeluje u području sigurnosti, proširenja, dobrog upravljanja, te socijalnog i ekonomskog razvoja u republici Sloveniji. Centar je putem treninga, radionica, seminara i studijskih posjeta za vladine službenike/ce dao veliki doprinos reformi policije i obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Zanimljivo je bilo čuti i iskustva Ureda za mlade Republike Slovenije koji je otvoren pri Ministarstvu za sport i obrazovanje Republike Slovenije koji je u izradu Nacionalnog programa za mlade i Strategije za omladinsku politiku uključio sve omladinske organizacije koje djeluju na području Republike Slovenije.

Na kraju studijskog putovanja, upriličena je posjeta Ambasadi Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji i sastanak sa NJ. E. G-dinom. Zdravkom Begovićem i g-dinom. Darkom Vidovićem, ministrom savjetnikom pri Ambasadi, na kojem je podcrtana uloga OCD-a kao vladinih partnera na pripremi BiH za ulazak u EU, kao i o ulozi Slovenije čija iskustva bismo trebali više eksploatisati u implementaciji sektorskih politika, ne zaboravljajući pri tom parametre koji nam umnogome olakšavaju učenje na njihovom iskustvu, kao što su: jednostavnost komunikacije, dijeljenje zajedničke istorije i mala međusobna geografska udaljenost.

Organizacijom ovog studijskog putovanja, Europska unija ukazuje na vaznost postivanja principa partnerstva i ukazuje na znacaj pokrenutog programa za civilni dijalog. Udruženje Vesta na ovom putovanju je predstavljala projektna koordinatorica, Selma Hukić.