Podržana realizacija projekta :''Edukacija za unapređenje energetske efikasnosti malih i srednjih preduzeća u općini Tuzla''

vestaProjekt Udruženja Vesta, kojeg je finansijski podržala općina Tuzla, doprinosi ostvarivanju politike energetske efikasnosti u skladu sa standardima EU, odnosno obavezama koje država treba ispuniti na svom putu u EU, a specifično je usmjeren na podršku poduzetnicima putem edukacije i razvijanja svijesti.

Udruženje Vesta planira realizirati aktivnosti koje se direktno oslanjaju na smjernice iz Strateškog plana općine Tuzla. Naime, jedan od principa Strategije je da se ''ekonomski rast bazira na privatnom vlasništvu, koje jedino obezbjeđuje novo zaposljavnje, a rast SME je ključan faktor razvoja tržišne ekonomije. Takođe, u obzir su uzeti navodi koji ukazuju da ''Strateška vizija o dostizanju i promoviranju ekološki zdrave sredine podrazumjeva paralelno korištenje ''ekonomskih'' i ''neekonomskih'' instrumenata zaštite prirodne sredine, odnosno objedinjavanje ekonomskih i ekoloških faktora. Mjere, između ostalog, uključuju povećanje ekonomskih ušteda i smanjenje troškova proizvodnje.

Budući da strategija predlaže konkretne aktivnosti koje se odnose na kontinuiranu edukaciju poduzetnika i mjesnih zajednica na očuvanju EKO sistema, Vesta realizuje sljedeće aktivnosti:

• Priprema i organizacija 6 prezentacija u mjesnim zajednicama općine Tuzla
• Priprema i analiza malih preduzeća i njihovo poznavanje energetski efikasnog poslovanja
• Priprema i realizacija informativne kampanje za odabir malog preduzeća u koji bi ušli eksperti za energetski audit i izvrlili ad hoc procjenu
• Priprema i publikovanja publikacije o energetskoj efikasnosti u malim preduzećima

Udruženje Vesta će cjelokupni projekt promovirati putem Vesta radija, vlastite neprofitne radiostanice koja djeluje u okviru organizacije. Producirati će najmanje 10 radijskih sadržaja.