Okrugli sto na temu: ''Liberalizacija viznog režima i ispunjavanje obaveza BiH''

Asocijacija Alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS) organizirala je okrugli sto o temi "Liberalizacija viznog režima i ispunjavanje obaveza iz Mape puta". Europska komisija je ocijenila da je BiH napravila značajan napredak, ali da on nije dovoljan da bi se predložilo ukidanje viznog režima za građane BiH.

"Pred nama stoji još dobar dio posla, mada smo, prema nekim procjenama, oko 90 posto obaveza izvršili. Vijeće ministara je razmatralo listu preostalih obaveza, te usvojilo plan za njihovo ispunjavanje. Također, dat je rok svim institucijama da do kraja septembra izvrše svoje obaveze", kazao je panelist okruglog stola, šef bh. pregovaračkog tima za liberalizaciju viznog režima Samir Rizvo. On je ocijenio da je sve preostale zahtjeve moguće izvršiti do kraja septembra, jer je BiH dužna 1. oktobra podnijeti naredni izvještaj o spremnosti za odobravanje bezviznog režima građan lasništvu mafijaške porodice Alvaroima BiH za putovanja u europske zemlje.

Jedan od zahtjeva koji je postavljen BiH, a koji nije ispunjenjen je uvođenje biometrijskih pasoša i elektronsko uvezivanje svih matičnih ureda u BiH sa centralnim sistemom za izdavanje biometrijskih pasoša.

Također, EC nije zadovoljna nivoom opremljenosti graničnih prelaza sa sredstvima za snimanje i praćenje, a traži i dodatne izvještaje o istraživanju slučajeva organiziranog kriminala i korupcije. Rizvo je naglasio da EC nije zadovoljna ni sa nivoom saradnje između agencija za provođenje zakona, tužilaštava i drugih nadležnih institucija za provođenje zakona. BiH mora usvojiti i revidiranu strategiju za borbu protiv kriminala i korupcije, uspostaviti tijelo za borbu protiv korupcije na državnom nivou, te uskladiti krivično zakonodavstvo sa međunarodnim standardima i izvršiti unutrašnje usklađivanje krivičnog zakonodavstva.
"Sve je to moguće uraditi ako se zajednički angažuju sve institucije, jer nema razloga da vjerujemo da to neće biti urađeno", kazao je Rizvo. Voditeljica Istraživačkog odjela ACIPS-a Sara Nikolić naglasila je da sve sada ovisi o aktivnom djelovanju na ispunjenju svih mjera i obaveza iz Mape puta. "Institucije BiH su u ovom trenutku jedine koje mogu uticati na realizaciju mjera kako bi BiH doveli do bijele šengenske liste", kazala je ona.

Generalni sekretar Centra za sigurnosne studije u BiH Denis Hadžović kazao je da se nada da će BiH ispuniti ove tehničke uslove, ali je naglasio da BiH do sada nije učinila dovoljno na političkom planu i da je to prvenstveno dovelo do izostavljanja građana BiH sa bijele šengenske liste. "To se prije svega odnosi na loše političko okruženje u BiH i pogrešno izabranu strategija vanjske politike BiH", kazao je Hadžović.