Udruženje VESTA iz Tuzle, objavljuje poziv za angažman konsultanta za provedbu istraživanja trening potreba za jačanje zagovaračkih i institucionalnih kapaciteta novoformirane mreže organizacija civilnog društva (OCD). Mreža OCD koja broji jedanaest organizacija na području Tuzlanskog kantona je uspostavljena u okviru projekta Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini (šifra: AID 011522).

26.06.2019

VESTA kao jedan od konzorcijskih partnera zajedno sa Centrom za menadžment, razvoj i planiranje - MDP Inicijative iz Doboja i Centrom za istraživanje i studije - GEA Banja Luka, u saradnji sa UNDP provodi aktivnosti „Unapređenje mjesnih zajednica u odabranim lokalitetima u BiH prema upravi fokusiranoj na potrebe građana  i pružanje usluga“.

12.03.2019

VESTA Group je u saradnji sa Općinom Tešanj 08. i 09. avgusta provela obuku u Planiranju i upravljanju projektima. Obuka je obuhvatila grupu mladih Općine Tešanj i realizirana je kao jedna od aktivnosti definirana Strategijom razvoja Općine Tešanj. Cilj obuke je bio da se provede efikasan proces učenja iz domena PCM_ Upravljanja projektnim ciklusom, za zainteresirane mlade ljude sa područja općine Tešanj, koji su se prijavili na javni poziva objavljen od strane Općine.

10.08.2018

Lokalna zajednica prEUzima inicijativu’

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno posjetio je danas Orašje gdje je odražana završna javna debata o ulozi lokalne zajednice u procesu pristupanja EU, a u okviru projekta Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR), ‘Lokalna zajednica prEUzima inicijativu’, a kojeg sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke. 

02.06.2018

Lokalna zajednica prEUzima inicijativu

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark bio je domaćin trinaeste javne debate o lokalnom ekonomskom i održivom razvoju, koja je održana u Tešnju, u okviru projekta „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“, koju sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke. „Opština Tešanj je jedna od najproduktivnijih lokalnih zajednica u BiH, sa preko 200 registovanih malih i srednjih preduzeća koja u velikom dijelu dolaze iz privatnog sektora“, istakao je ambasador Lars-Gunnar Wigemark tokom razgovora sa građanima ove opštine, privrednicima, poljoprivrednicima, predstavnicima civilnog sektora i mladih.

01.06.2018

‘Lokalna zajednica prEUzima inicijativu’

Dvanaesta debata o lokalnom razvoju održana je 30. maja u Stocu u okviru projekta Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR) „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“, a kojeg sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke. Domaćin debate, šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemark rekao je da opština Stolac obiluje prirodnim ljepotama, bogatim kulturno-historijskim naslijeđem i izuzetnim potencijalom za razvoj turizma i ostalih privrednih grana.

31.05.2018

Lokalna zajednica prEUzima inicijativu’

Učesnici jedanaeste debate o lokalnom i održivom ekonomskom razvoju, održane danas u Širokom Brijegu, razgovarali su o efikasnosti javne uprave, fondovima EU te izazovima zapošljavanja i samozapošljavanja mladih. Sa lokalnim privrednicima, aktivistima i drugim građanima razgovarao je šef Delegacije i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark, kao domaćin debate organizirane u okviru projekta „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“, a kojeg sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke.

25.05.2018