U okviru programa koji je započeo 19. februara, grupe studenata sa svih javnih univerziteta u BiH će imati priliku posjetiti sjedište Delegacije EU u Sarajevu/Ureda specijalnog predstavnika EU gdje će raspravljati o EU perspektivi BiH s zvaničnicima Unije. U sklopu programa "EU i Ti", studenti Sveučilišta u Mostaru juče su posjetili, Delegaciju Europske unije/Ured specijalnog predstavnika EU u BiH, gdje su se susreli s Thomasom Buschom, šefom političkog Ureda Delagacije EU u BiH/Ureda specijalnog predstavnika EU.

20.02.2015

Svjetski je dan radija. Obilježavamo ga u znak sjećanja na 1946. kada je osnovan radio Ujedinjenih naroda, a proglasio ga je UNESCO na prijedlog Španjolske radijske akademije. Cilj Svjetskog dana radija je podizanje svijesti javnosti i medijima o samoj vrijednosti radija, poboljšanju međunarodne saradnje te pristupu informacijama putem radija.

13.02.2015

Članice Mreže Građani za Europu (GzE) su uz podršku TACSO projekta BiH incijativama mreža, koalicija, inicijativa, saveza, platformi organizacija civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini realizirale niz značajnih aktivnosti u periodu juni-decembar 2014. godine. Cilj svih aktivnosti je bio usmjeren na jačanje civilnog dijaloga o ključnim aspektima procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini kao i osnaživanju i promoviranju mrežnog djelovanja organizacija civilnog društva.

04.02.2015

Projekt "Jačanje radija lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini" ima za cilj unapređenje tehničkih kapaciteta Vesta Radija, kao i razmjenu iskustava sa drugim radio stanicama lokalnih zajednica. Projektne aktivnosti će uključivati razvoj nove web stranice “VestaRadio” sa web streamingom i online alatima za obuku u upravljanju radio stanicama lokalnih zajednica.

22.01.2015

Mreža ”Građani za Europu” koja zagovara za reformske promjene u procesima EU integracija, organizovala je 11. decembra 2014. godine u Sarajevu, multisektoralnu radionicu ”Napredak Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji – Identifikacija prostora za sektoralnu saradnju vladinih institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih strana”. Radionica je organizovana u okviru podrške TACSO projekta u BiH incijativama mreža, koalicija, inicijativa, saveza, platformi organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini .

12.12.2014

Pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH

Ekspertni tim Udruženja VESTA je započeo aktivnosti na implementaciji promotivno-edukativnog programa za studente u BIH „EU i TI“, koji se realizuje pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, a čija je ranija implementacija bila zaustavljena usljed katastrofalnih poplava koje su zadesile područje BiH u maju 2014. godine. Program se provodi u periodu decembar 2014. – juli 2015. i istim će biti obuhvaćeno oko 650 sudenata sa osam javnih univerziteta i pet fakulteta u BiH.

10.12.2014

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je 27. i 28. novembra organizirao Regionalni forum „Europa za građane 2014. – 2020.“, u čijem radu je učestvovao i predstavnik Udruženja Vesta Damir Divković. Na Regionalnom forumu predstavljene su nove mogućnosti financiranja projekata u sklopu ovog Programa kojim se promiče razvoj europskog građanstva i sudjelovanje građana u razvoju europskih politika kroz umrežavanje, razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija među organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne samouprave, obrazovnim institucijama i ostalim dionicima.

02.12.2014