VESTA RC podržan od TACSO predstavio ključne aktivnosti 

TACSO BiH organizovao je sastanak Lokalne savjetodavne grupe (LAG), 10. marta 2015. godine,  na kojem su predstavljena ključna postignuća u prethodnom periodu i aktivnosti TACSO BH planirane za 2015. U okviru institucionalnog razvoja OCD predstavljene su do sada podržane inicijative mreža, koalicija i platformi organizacija civilnog društva

15.03.2015

Učešće uzeli i predstavnici VESTA RC podržanog od TACSO

Smjernice za podršku EU organizacijama civilnog društva 2014-2020 se sastoje od ciljeva, rezultata i pokazatelja definiranih u tri područja: okruženje pogodno za OCD, odnosi između vladinih institucija i organizacija civilnog društva i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva.

12.03.2015

U okviru programa koji je započeo 19. februara, grupe studenata sa svih javnih univerziteta u BiH će imati priliku posjetiti sjedište Delegacije EU u Sarajevu/Ureda specijalnog predstavnika EU gdje će raspravljati o EU perspektivi BiH s zvaničnicima Unije. U sklopu programa "EU i Ti", studenti Sveučilišta u Mostaru juče su posjetili, Delegaciju Europske unije/Ured specijalnog predstavnika EU u BiH, gdje su se susreli s Thomasom Buschom, šefom političkog Ureda Delagacije EU u BiH/Ureda specijalnog predstavnika EU.

20.02.2015

Svjetski je dan radija. Obilježavamo ga u znak sjećanja na 1946. kada je osnovan radio Ujedinjenih naroda, a proglasio ga je UNESCO na prijedlog Španjolske radijske akademije. Cilj Svjetskog dana radija je podizanje svijesti javnosti i medijima o samoj vrijednosti radija, poboljšanju međunarodne saradnje te pristupu informacijama putem radija.

13.02.2015

Članice Mreže Građani za Europu (GzE) su uz podršku TACSO projekta BiH incijativama mreža, koalicija, inicijativa, saveza, platformi organizacija civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini realizirale niz značajnih aktivnosti u periodu juni-decembar 2014. godine. Cilj svih aktivnosti je bio usmjeren na jačanje civilnog dijaloga o ključnim aspektima procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini kao i osnaživanju i promoviranju mrežnog djelovanja organizacija civilnog društva.

04.02.2015

Projekt "Jačanje radija lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini" ima za cilj unapređenje tehničkih kapaciteta Vesta Radija, kao i razmjenu iskustava sa drugim radio stanicama lokalnih zajednica. Projektne aktivnosti će uključivati razvoj nove web stranice “VestaRadio” sa web streamingom i online alatima za obuku u upravljanju radio stanicama lokalnih zajednica.

22.01.2015

Mreža ”Građani za Europu” koja zagovara za reformske promjene u procesima EU integracija, organizovala je 11. decembra 2014. godine u Sarajevu, multisektoralnu radionicu ”Napredak Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji – Identifikacija prostora za sektoralnu saradnju vladinih institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih strana”. Radionica je organizovana u okviru podrške TACSO projekta u BiH incijativama mreža, koalicija, inicijativa, saveza, platformi organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini .

12.12.2014