Asocijacija Alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS) organizirala je okrugli sto o temi "Liberalizacija viznog režima i ispunjavanje obaveza iz Mape puta". Europska komisija je ocijenila da je BiH napravila značajan napredak, ali da on nije dovoljan da bi se predložilo ukidanje viznog režima za građane BiH.

22.07.2009

Delegacija Europske komisije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za dostavljanje projekata, u okviru Fonda Europske unije za podršku ekonomskom razvoju.

22.07.2009

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) je 6. jula/srpnja 2009. u Skopju (Makedonija) održala Osnivačku skupštinu čime je postala legalan pravni subjekt. Pilot projekat udruživanja organizacija civilnog društva je iniciran još prije 8 godina, dok je sam proces transformacije u Mrežu trajao punih 5 godina.

21.07.2009

Radi snimanja emisije ''Kultura mira'' koja se emituje na programu Vesta radija koja za cilj ima da analizira prepreke, ali i primjere dobre prakse u procesu pomirenju naroda u BiH, predstavnici Udruženja Vesta posjetili su kamp Franco Bettoli u Srebrenici. 

20.07.2009

Dugogodišnje zalaganje Europske komisije za bezvizni režim za stanovnike zemalja zapadnog Balkana je danas potvrđeno usvajanjem prijedloga kojim se uvodi bezvizni režim za građane Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije. Današnji prijedlog omogućava građanima ovih zemalja da putuju u zemlje Šengena s novim biometrijskim pasošima.

15.07.2009

U organizaciji Udruženja Vesta iz Tuzle i nevladine organizacije ECAS sa sjedištem u Briselu, 25. juna 2009. godine u Hotelu Grand u Sarajevu održana je konferencija pod nazivom Građanski dijalog u BiH, organizacije civilnog društva i vladine institucije u unaprijeđenju prava žena i djece u BiH. Ova aktivnost dio je projekta Civilni dijalog za prava žena i djece u BiH čiju relizaciju finansijski podržava Europska unija. Na konferenciji su analizirani kapaciteti za uspostavu efikasnog i konstruktivnog građanskog dijaloga za unaprjeđenje položaja žena i djece u Bosni i Hercegovini i definisane preporuke za njegovo poboljšanje.

Delegacije Europske komisije u BiH i Crnoj Gori, u saradnji sa operativnim strukturama za implementaciju IPA programa prekogranične saradnje Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstva za europske integracije Crne Gore, pozivaju potencijalne aplikante da dostave prijedloge projekata u okviru prioriteta i mjera ovog programa.

10.07.2009