U organizaciji Udruženja Vesta iz Tuzle i nevladine organizacije ECAS sa sjedištem u Briselu, 25. juna 2009. godine u Hotelu Grand u Sarajevu održana je konferencija pod nazivom Građanski dijalog u BiH, organizacije civilnog društva i vladine institucije u unaprijeđenju prava žena i djece u BiH. Ova aktivnost dio je projekta Civilni dijalog za prava žena i djece u BiH čiju relizaciju finansijski podržava Europska unija. Na konferenciji su analizirani kapaciteti za uspostavu efikasnog i konstruktivnog građanskog dijaloga za unaprjeđenje položaja žena i djece u Bosni i Hercegovini i definisane preporuke za njegovo poboljšanje.

Delegacije Europske komisije u BiH i Crnoj Gori, u saradnji sa operativnim strukturama za implementaciju IPA programa prekogranične saradnje Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstva za europske integracije Crne Gore, pozivaju potencijalne aplikante da dostave prijedloge projekata u okviru prioriteta i mjera ovog programa.

10.07.2009

Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija Republike Srbije, kao operativne strukture za implementaciju IPA programa prekogranične saradnje između ove dvije države, u saradnji sa Delegacijama Europske komisije u Bosni i Hercegovini i Srbiji, pozivaju potencijalne aplikante da podnesu aplikacije za projekte prekogranične saradnje u okviru prioriteta i mjera ovog programa.

08.07.2009

U sklopu komponente ''Mediji i komunikacija'', odnosno dijela inicijative Lokalno je primarno ''Jačanje uloge građana - izgradnja lokalnih zajednica'', Misije OSCE - a u BiH, Vesta radio će producirati četiri radijske emisije koje će se bazirati na primjerima života običnih ljudi. U emisijama će biti dat kratak opis problema, ali i fokus na dostignućima građana i korist koju građani imaju od angažiranja u svojim zajednicama, u saradnji sa drugim zajednicama, ili sa općinama.

08.07.2009

Projektom Udruženja Vesta, kojeg finansijski podržava općina Tuzla, nastoje se ojačati organizacioni kapaciteti 11 udruženja poljoprivrednih proizvođača općine Tuzla, kako bi tokom 2010. godine udruženja imala jasne strateške smjernice djelovanja oslonjene na postulate ruralnog razvoja EU, razvijene procedure za odnose sa članovima i povećane prihode iz grant šema domaćih i međunarodnih donatora.

07.07.2009

vestaProjekt Udruženja Vesta, kojeg je finansijski podržala općina Tuzla, doprinosi ostvarivanju politike energetske efikasnosti u skladu sa standardima EU, odnosno obavezama koje država treba ispuniti na svom putu u EU, a specifično je usmjeren na podršku poduzetnicima putem edukacije i razvijanja svijesti.

07.07.2009

Ured Specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR BiH) i Ambasada Češke Republike u BiH, u saradnji sa Direkcijom za europske integracije BiH, bili su pokrovitelji studijske posjete Sloveniji koja je upriličena za predstavnike/ce nevladinih organizacija koje su širom BiH organizirale javne debate na teme od vitalnog značaja za BiH s ciljem poticanja diskusije o prioritetima koje naša zemlja treba ispuniti u procesu integrisanja u Europsku uniju.

06.07.2009