Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija Republike Srbije, kao operativne strukture za implementaciju IPA programa prekogranične saradnje između ove dvije države, u saradnji sa Delegacijama Europske komisije u Bosni i Hercegovini i Srbiji, pozivaju potencijalne aplikante da podnesu aplikacije za projekte prekogranične saradnje u okviru prioriteta i mjera ovog programa.

08.07.2009

U sklopu komponente ''Mediji i komunikacija'', odnosno dijela inicijative Lokalno je primarno ''Jačanje uloge građana - izgradnja lokalnih zajednica'', Misije OSCE - a u BiH, Vesta radio će producirati četiri radijske emisije koje će se bazirati na primjerima života običnih ljudi. U emisijama će biti dat kratak opis problema, ali i fokus na dostignućima građana i korist koju građani imaju od angažiranja u svojim zajednicama, u saradnji sa drugim zajednicama, ili sa općinama.

08.07.2009

Projektom Udruženja Vesta, kojeg finansijski podržava općina Tuzla, nastoje se ojačati organizacioni kapaciteti 11 udruženja poljoprivrednih proizvođača općine Tuzla, kako bi tokom 2010. godine udruženja imala jasne strateške smjernice djelovanja oslonjene na postulate ruralnog razvoja EU, razvijene procedure za odnose sa članovima i povećane prihode iz grant šema domaćih i međunarodnih donatora.

07.07.2009

vestaProjekt Udruženja Vesta, kojeg je finansijski podržala općina Tuzla, doprinosi ostvarivanju politike energetske efikasnosti u skladu sa standardima EU, odnosno obavezama koje država treba ispuniti na svom putu u EU, a specifično je usmjeren na podršku poduzetnicima putem edukacije i razvijanja svijesti.

07.07.2009

Ured Specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR BiH) i Ambasada Češke Republike u BiH, u saradnji sa Direkcijom za europske integracije BiH, bili su pokrovitelji studijske posjete Sloveniji koja je upriličena za predstavnike/ce nevladinih organizacija koje su širom BiH organizirale javne debate na teme od vitalnog značaja za BiH s ciljem poticanja diskusije o prioritetima koje naša zemlja treba ispuniti u procesu integrisanja u Europsku uniju.

06.07.2009

Organizaciju radionice ''Proces konsultacija u programiranju IPA komponente'' u Tuzli je podržalo Udruženje VESTA, a održana je 15. 06. 2009. godine u Kući Plamena mira od 10.30 do 15.00 sati. Ovo je bila jedinstvena prilika da OCD prošire svoja znanja i povećaju svoje aktivno učešće u ovom važnom programu, kao i da razmotri mogućnosti svog boljeg organizovanja i jedinstvenog nastupanja u mnogim važnim pitanjima vezanim za ovu oblast.

06.07.2009

Europska komisija je usvojila strateške direktive za finansijsku pomoć EU Bosni i Hercegovini. Višegodišnji indikativni plan finansijske pomoći - MIPD za period 2009-2011, čiji je cilj podrška u tri ključne oblasti, prvenstveno politička reforma i izgradnja demokratskih institucija, ekonomska reforma i sposobnost BiH da preuzme obaveze koje nosi članstvo u Evropskoj uniji. Posebna komponenta Programa će finansirati prekograničnu saradnju.

06.07.2009