Mikrokreditna fondacija MIBA iz Tuzle sa projektom „Seosko bankarstvo" jedna je od 20 organizacija/fondacija, i jedina iz BiH koja će dobiti nagradu ERSTE Fondacije za društvene integracije, koja dodaje vrijednost društvenoj praksi naglašavanjem inovativnih projekta u zemljama središnje i jugoistočne Europe.

05.06.2009

Udruženje Vesta već drugu godinu zaredom je aktivna članica Europskog servisa za građansku akciju (European Citizen Action Service - ECAS).

U sklopu saradnje Udruženje Vesta  i ECAS organiziraju Konferenciju ''Civilni dijalog za prava djece i žena u BiH'' koja će se održati 25. juna 2009. u Sarajevu.

05.06.2009

S ciljem doprinosa procesu jačanja kapaciteta civilnog društva i vladinih institucija za uspostavljanje civilnog dijaloga za unaprijeđenje položaja žena i djece u BiH Udruženje Vesta iz Tuzle u partnerstvu sa Fondacijom One world - Platforma za jugoistočnu Evropu realizira projekt Civilni dijalog za prava djece i žena u BiH. Projekt će se realizirati na području Bosne i Hercegovine tokom 2009. i 2010. godine uz finansijsku podršku Europske unije u okviru programa Europska inicijativa za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

04.06.2009

Učesnici/ce u projektu Mediji u procesu reintegracije i održivog povratka su izrazili zadovoljstvo što je EC prepoznala važnost i odobrila sredstva za implementaciju ovakvog projekta u trenutku kad je medijska zajednica duboko podijeljena i kad se mediji zatvaraju u nacionalne i ideološke subzajednice i kao takvi vrlo malo ili gotovo nikako ne doprinose osjećaju sigurnosti u BiH.

04.06.2009

S ciljem doprinosa procesu djelovanja državnih mehanizama za zaštitu prava djeteta u skladu sa preporukama UN Komiteta za prava djeteta i odredbama Konvencije o pravima djeteta koje nalažu zaštitu djece od svih oblika nasilja Udruženje Vesta je tokom 2008 godine realizovalo projekt ''Kampanja za prevenciju i suzbijanje pojavnih oblika nasilja među djecom u osnovnim školama''.

04.06.2009

Udruženje Vesta je postala članicom Mreže za razvoj građanskog društva na Balkanu (BCSDN). BCSDN jeste mreža koju čine 14 građanskih organizacija iz 10 zemalja jugoistočne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Rumunija, Slovenija i Srbija). BCSDN sačinjavaju partnerske organizacije koje su, kao članice mreže, jednake po pravima i odgovornostima. Glavni radni principi mreže jesu saradnja, partnerstvo, tolerancija, dijalog i poštovanje drugih.

04.06.2009

U okviru emisije ˝Kultura mira˝ koja se emituje u programu Vesta radija, a uz finansijsku pomoć Fondacije Fridrich Ebert fokus smo stavili na prepreke, ali i primjere dobre prakse u procesu pomirenju naroda u BiH. Akcent je na samoj ulozi žene na pomirenju u BiH, jer ako se osvrnemo na projekte civilnog društva u BiH, ali i na to ko je u većini njih angažovan, možemo kazati da su žene u mnogome aktivnije u procesu istine i pomirenja u BiH.

04.06.2009