Direktorica Udruženja Vesta je 09. 12. 2008. prisustvovala konferenciji Socijalne platforme u Briselu pod nazivom ''Civil Dialogue: How can we shape the Europe we want? ''. Konferencija je okupila više od 100 učesnika, predstavnica organizacija-članica Socijalne platforme, jedinstvenog oblika organiziranog civilnog društva koje se zalaže za unapređenje socio-ekonomskih odnosa građana Europske unije  i bolje poštivanje njihovih ljudskih prava.

17.12.2008

U sklopu kampanje za smanjenje ksenofobičnih i diskriminatornih elemenata koja se odvija u okviru projekta Mediji u procesu reintegracije i održvog projekta, u toku je izrada Biltena ''Pozitivni primjeri održivog povratka''. Kampanja je praćena intezivnom medijskom potporom u kojoj je do sada emitovano 25 radioemisija na sedam radiostanica u sjevoroistočnoj BiH

04.12.2008

Konsultantska kuća HTSPE UK u suradnji sa Kronauer Consulting-om iz Bosne i Hercegovine facilitira procesom izrade Strategije uspostave poticajnog okruženja za razvoj održivog civilnog društva u BiH. U okviru druge faze procesa predviđeno je istraživanje stanja, kapaciteta, stavova, mišljenja i potreba civilnog društva u BiH.

04.12.2008

Udruženje Vesta uz podršku Fondacije Friedrich Ebert organizovalo je Okrugli sto na temu ''Političarke u izgradnji lokalne zajednice''. Cilj Okruglog stola je bio postići zajednički rad političarki bez obzira na političku opredjeljenost na rješavanju određenog problema u zajednici, koji bi doprinjeo kvalitetnijem imidžu žena kao političarki i koji bi bio osnova za sve druge političarke koje žele da se priključe strankama u cilju postizanja društvenih promjena.

24.11.2008

Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Mirzeta Hadžić-Suljkić u saradnji sa pomoćnicom ministrice Mersijom Jahić održala je radni sastanak sa predstavnicama Udruženja Vesta iz Tuzle Marijanom Ivaković i Udruženja Vijeća škola i roditelja (UVŠR) TK Senadom Pepeljak 18.11.2008. godine. Sastanak je organiziran s ciljem prezentacije Rezultata istraživanja o problemu i pojavnim oblicima nasilja među djecom u osnovnim školama s područja TK i općina/ština Travnik, Srebrenica i Bijeljina i nacrta Programa mjera za prevenciju i suzbijanje nasilja među djecom u osnovnim školama. Istraživanje i nacrt Programa su rezultat projekta „Kampanja za prevenciju i suzbijanje pojavnih oblika nasilja među djecom u osnovnim školama" koji Vesta i UVŠR TK realizuju uz finansijku podršku Evropske unije.

20.11.2008

Direktorica Udruženja Vesta je sudjelovala na Konferenciji ''Feministička vizija za Europu'' koju je organizovala mreža WIDE u saradnji sa danskom Gender platformom. U periodu od 09 -11. oktobra, u Palati pravde u Hagu se okupilo preko 200 učesnika iz cijelog svijeta da otvoreno razgovaraju o feminističkim pogledima na aktuelnu ekonomsku krizu u svijetu i mogućim perspektivama razvoja feminističke ideje u tom smislu.

21.10.2008

n/a