Direktorica Udruženja Vesta je sudjelovala na Konferenciji ''Feministička vizija za Europu'' koju je organizovala mreža WIDE u saradnji sa danskom Gender platformom. U periodu od 09 -11. oktobra, u Palati pravde u Hagu se okupilo preko 200 učesnika iz cijelog svijeta da otvoreno razgovaraju o feminističkim pogledima na aktuelnu ekonomsku krizu u svijetu i mogućim perspektivama razvoja feminističke ideje u tom smislu.

21.10.2008

n/a
n/a
Predstavnica Udruženja Vesta je 12. septembra/rujna 2008. godine prisustvovala sastanku kojeg su u JU OŠ Grbavica II u Sarajevu organizovali Save the Children Norveške i Save the Children Velike Britanije povodom početka regionalnog projekta Mobilizacija civilnog društva za promociju inkluzivnog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi koji finansira Vlada Republike Irske, a provodi Save the Children UK.

15.09.2008

Udruženje Vesta Vas poziva da se prijavite kao volonteri za djelovanje u programu ''Treći sektor'', koji već sedam godina realiziramo u okviru projekta ''Vesta Radio'' u Tuzli. Vesta Radio je radio lokalne zajednice koji nasljeđuje misiju svog osnivača, Udruženja Vesta, i samim tim podržava i omogućava aktivno sudjelovanje građana i ravnopravnost spolova u procesima donošenja odluka koje doprinose socio-ekonomskom osnaživanju zajednice.

10.09.2008

Ono, što je u elektronskim medijima pak izraženo, i na šta emiteri ne obraćaju pažnju su SMS poruke, čiji sadržaj se uopšte ne filtrira. Tu možete pročitati poruke od kojih vam se sledi krv u žilama, riječi su Tanje Topić, političke analitičarke. Intervju sa Tanjom Topić pročitajte u nastavku teksta. 

10.09.2008

U sklopu medijske kampanje za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama koja se odvija kroz projekat Mediji u procesu reintegracije i održivog povratka, u toku je izrada promotivnih letaka koji će biti štampani u većoj količini i distribuirani manjinskim povratnicima u svih 15 opština u kojima se projekat odvija.

06.09.2008