Vijesti

Pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH

Ekspertni tim Udruženja VESTA je započeo aktivnosti na implementaciji promotivno-edukativnog programa za studente u BIH „EU i TI“, koji se realizuje pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, a čija je ranija implementacija bila zaustavljena usljed katastrofalnih poplava koje su zadesile područje BiH u maju 2014. godine. Program se provodi u periodu decembar 2014. – juli 2015. i istim će biti obuhvaćeno oko 650 sudenata sa osam javnih univerziteta i pet fakulteta u BiH.

10.12.2014

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je 27. i 28. novembra organizirao Regionalni forum „Europa za građane 2014. – 2020.“, u čijem radu je učestvovao i predstavnik Udruženja Vesta Damir Divković. Na Regionalnom forumu predstavljene su nove mogućnosti financiranja projekata u sklopu ovog Programa kojim se promiče razvoj europskog građanstva i sudjelovanje građana u razvoju europskih politika kroz umrežavanje, razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija među organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne samouprave, obrazovnim institucijama i ostalim dionicima.

02.12.2014

Konvencija UN-a o pravima djeteta je dokument koji je donijela Glavna skupština UN-a na svojem zasjedanju, 20. studenog 1989. godine. Rječju „konvencija" ističe se da je to dogovor i sporazum koji obvezuje države-članice UN-a na njegovu realizaciju, dakle svojevrstan međunarodni zakon. Prihvatile su ga 193 države u svijetu.

20.11.2014

Projekat:Tehnička podrška organizacijama civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj (TACSO 2) 

Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Radni jezik: BHS jezici i engleski jezik

Rok za aplikacije: 16.00 sati; 08. decembar, 2014

Organizacija: VESTA Resursni Centar podržan od TACSO

Sektor: Civilno društvo i nevladin sektor, Društveni razvoj, Institucionalni razvoj i jačanje kapaciteta

Ugovorni period: Ugovor o radu na period od jedne (1) godine sa mogućnošću produžetka i probnim periodom od jedan (1) mjesec.

Početak radnog angažmana: januar, 2014

17.11.2014

Sa zadovoljstvom Vas informišemo da je u okviru Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u BiH, uspostavljeno partnerstvo TACSO BIH - VESTA. Saopštenje za javnost TACSO BiH možete pogledati OVDJE.

12.11.2014

Održana konferencija ''(Ne)vidljivost žena u politici'' u Tuzli

 Konferencija pod nazivom “(Ne)vidljivost žena u politici”, održana je u srijedu, 29. oktobra, u Tuzli u organizaciji Udruženja Vesta iz Tuzle i Friedrich Ebert Sthiftung u BiH. Istaknuto je da će aktivnosti na afirmaciji žena u političkom životu pomoći povećanje političke participacije žena u političkim partijama te podići svijest o važnosti uloge žena u političkim procesima. Tokom Konferencije akcenat je stavljen na položaj žene u partijama, kvotama ili potrebnim suštinskim promjenama, te mogućnostima nevladinog sektora kada su u pitanju žene u politici.

30.10.2014

Vesta Radio slavi 13 godina postojanja i rada. Već dugi niz godina slušaocima pruža odličnu zabavu sa dosta dobre urbane muzike i objektivnih informacija. Za razliku od komercijalnih medija, Vesta radio intenzivno producira i emisije od društvenog značaja. Teme od posebnog interesa za razvoj društva su uglavnom iz oblasti socijalne zaštite i ljudskih prava, shodno europskim i svjetskim konvencijama. Budite dio našeg tima i zaplovite valovima Vesta Radija na frekvenciji 91.2 MHz.

21.10.2014