Formirana koalicija organizacija civilnog društva i institucija vlasti za promociju inkluzivnog obrazovanja

Predstavnica Udruženja Vesta je 12. septembra/rujna 2008. godine prisustvovala sastanku kojeg su u JU OŠ Grbavica II u Sarajevu organizovali Save the Children Norveške i Save the Children Velike Britanije povodom početka regionalnog projekta Mobilizacija civilnog društva za promociju inkluzivnog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi koji finansira Vlada Republike Irske, a provodi Save the Children UK. U okviru ovog projekta bit će osnovana neformalna Mreža za promociju inkluzivnog obrazovanja u BiH, sastavljena od organizacija civilnog društva i institucija vlasti radi koordinirane promocije prava svakog djeteta na kvalitetno obrazovanje i postizanja konkretnih promjena u oblasti inkluzivnog obrazovanja.

Paralelno, grupa predstavnika djece iz cijele BiH je osnovala dječiju referentnu grupu za inkluzivno obrazovanje koja je izašla sa svojim prijedlozima za uključivanje sve djece u kvalitetno obrazovanje, za promoviranje tolerancije i uvažavanje različitosti.

Na konferenciji za novinare koja je upriličena nakon sastanka predstavljani su zaključci rada Mreže za promociju inkluzivnog obrazovanja u BiH i zaključci dječije referentne grupe. Novoimenovani ambasador Save the Children Norveške za Jugoistočnu Evropu, glumac Enis Bešlagić, je prisustvovao konferenciji i na taj način dao svoju podršku inkluzivnom obrazovanju.

Ovom aktivnošću je obilježena druga godišnjica globalne kampanje „Ispravimo budućnost kroz obrazovanje" (Rewrite the Future) koja je u cjelosti posvećena inkluzivnom obrzovanju. Globalna kampanja, u saradnji sa vladama zemalja širom svijeta, doprinosi sistemskim promjenama u obrazovanju u zemljama pogođenim posljedicama oružanih sukoba.