FOTO: Studenti sa bh. univerziteta u posjeti Delegaciji EU/Uredu specijalnog predstavnika u BiH

U okviru EUSR programa ''EU i TI'' koji je započeo 19. februara 2015. godine, grupe studenata sa univerziteta u BiH imaju priliku posjetiti sjedište Delegacije EU u Sarajevu/Ureda specijalnog predstavnika EU gdje raspravljaju o europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine sa zvaničnicima Unije. Delegaciju Europske unije/Ured specijalnog predstavnika do sada su posjetili studenti Sveučilišta u Mostaru, Univerzitetskog centra iz Bijeljine, Univerziteta u Zenici, Ekonomskog fakulteta iz Brčkog (Univerzitet Istočno Sarajevo), Univerziteta u Tuzli, Univerziteta Istočno Sarajevo, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Banja Luci, Internacionalnog Burch univerziteta. U narednim sedmicama očekujemo posjete i ostalih univerziteta/fakulteta: Akademije likovnih umjetnosti Široki Brijeg, Univerziteta u Bihaću i Univerziteta Istočno Sarajevo sa Medicinskim fakultetom iz Foče.

Fotografije i video izjave studenata možete pogledati na facebook stranici EUSR programa ''EU i TI (https://www.facebook.com/pages/EU-i-TI/755284477837812)

Studenti Sveučilišta u MostaruStudenti Sveučilišta u Mostaru

Promotivni i edukativni program za studente u BiH ''EU i Ti'' realizuje Udruženje Vesta, a financira Ured specijalnog predstavnika EU u BiH, kako bi se proces europske integracije približio studentima univerziteta u BiH. Nizom aktivnosti, 650 učenika iz osam javnih univerziteta, četiri fakulteta u BiH i Internacionalnim Burch univerzitetom će posjetiti sjedište EU u Sarajevu. Sam program podrazumijeva aktivnosti usmjerene na organizovanu posjetu studenata odabranih univerziteta Delegaciji Europske Unije u BiH/ Uredu specijalnog predstavnika EU u BiH, pripremu i relizaciju dvodnevnog debatnog takmičenja i organizovanje edukativne dvodnevne posjete Briselu za pobjednike debatnog takmičenja.

Studenti Univerzitetskog centra BijeljinaStudenti Univerzitetskog centra Bijeljina

Cilj ovog programa jeste povećati znanje i interes studenata za pojedina pitanja od značaja za EU integracije, te potaknuti njihovo veće učešće u aktivnostima usmjerenim na ubrzanje procesa pridruživanja BiH Europskoj obitelji i izgraditi prosperitetno i stabilno društvo. Program će pridonijeti jačanju saradnje između univerziteta u BiH i Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH, kao i međusobne saradnje između univerziteta u BiH u nastojanju da se promovira i integrira EU agenda u unverzitetske curriculume.

Studenti Univerziteta u ZeniciStudenti Univerziteta u Zenici

Studenti Ekonomskog fakulteta u Brčkom (Univerzitet u Istočnom Sarajevu)Studenti Ekonomskog fakulteta u Brčkom (Univerzitet u Istočnom Sarajevu)

Studenti Univerziteta u TuzliStudenti Univerziteta u Tuzli

Studenti Univerziteta u Istočnom SarajevuStudenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Studenti Univerziteta u MostaruStudenti Univerziteta u Mostaru

Studenti Univerziteta u SarajevuStudenti Univerziteta u Sarajevu

Studenti Univerziteta u Banja LuciStudenti Univerziteta u Banja Luci

International Burch university International Burch university