Okrugli sto ''Političarke u izgradnji lokalne zajednice''

Udruženje Vesta uz podršku Fondacije Friedrich Ebert organizovalo je Okrugli sto na temu ''Političarke u izgradnji lokalne zajednice''. Cilj Okruglog stola je bio postići zajednički rad političarki bez obzira na političku opredjeljenost na rješavanju određenog problema u zajednici, koji bi doprinjeo kvalitetnijem imidžu žena kao političarki i koji bi bio osnova za sve druge političarke koje žele da se priključe strankama u cilju postizanja društvenih promjena.

Učesnici na Okruglom stolu su bili predstavnici i predstavnice političkih stranaka sa područja Tuzlanskog kantona. Moramo naglasiti da su Okruglom stolu prisustvovali i političari, što do sada nije bio slučaj. Mediji su bili jako zainteresovani i propratili su cijeli događaj.

Kroz izlaganja i uporednu diskusiju zabilježeni su zaključci i prepruke koje će biti smjernice za dalji rad i promociju aktivnosti žena uključenih u politiku na području Tuzlanskog kantona.

Zaključci:

  • Nedovoljna edukovanost političara/ki za nastupe u medijima
  • Uzimajući u obzir izbore 2004. i 2006. puno je gora situacija kada je u pitanju zastupljenost žena kadidatkinja za izbore 2008. godine
  • Žene kadidatkinje su samo zastupljene na papiru a njihov glas se ne poštuje

Preporuke:

Organizovati seminare, radionice i edukacije za političarke i političare radi što boljeg predstavljanja u medijima (Odnosi s javnostima i Odnosi s medijima)

  • Više uključiti medije da govore o problemu zastupljenosti političarki u medijima
  • Organizovati Okrugle stolove gdje se može čuti glas političarki