Početak projekta ''Civilni dijalog za prava djece i žena u BiH''

S ciljem doprinosa procesu jačanja kapaciteta civilnog društva i vladinih institucija za uspostavljanje civilnog dijaloga za unaprijeđenje položaja žena i djece u BiH Udruženje Vesta iz Tuzle u partnerstvu sa Fondacijom One world - Platforma za jugoistočnu Evropu realizira projekt Civilni dijalog za prava djece i žena u BiH. Projekt će se realizirati na području Bosne i Hercegovine tokom 2009. i 2010. godine uz finansijsku podršku Europske unije u okviru programa Europska inicijativa za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Tokom realizacije projekta Udruženje Vesta će, zajedno sa partnerskom organizacijom, nastojati: 

  • Ojačati kapacitete najmanje 500 predstavnika civilnog i vladinog sektora u ostvarivanju dijaloga za efikasne reformske promjene u skladu sa praksama organizacija Europske unije
  • Unaprijediti saradnju civilnog sektora i vlade u cilju kvalitetnije pripreme i implementacije strateških dokumenata i programa za unaprjeđenje položaja žena i djece u BiH
  • Omogućiti sektoralno i usmjereno djelovanje civilnog društva u zaštiti prava žena i djece u BiH koje će rezultirati promjenama zakonske regulative za poboljšanje položaja žena i djece u BiH 

S ciljem poboljšanja položaja krajnjih korisnika, žena i djece u BiH, za ciljnu grupu u projektu odabrani su predstavnici civilnog društva koji se bave zaštitom prava žena i djece te vladine institucije koje su odgovorne za unaprjeđenje njihovog položaja u društvu. Za ostvarenje kvalitetnog dijaloga koji će rezultirati konkretnim pomacima u poboljšanju položaja žena i djece neophodno je razumijevanje potrebe za saradnjom između vladinih institucija i civilnog društva  i aktivno sudjelovanje njihovih predstavnika u planiranim projektnim aktivnostima koje će se odvijati na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima.

Realizacijom planiranih aktivnosti omogućit će se ostvarenje kvalitetnog dijaloga između predstavnika civilnog društva i vladinog sektora u cilju konkretnih i specifičnih pomaka u poboljšanju položaja žena i djece u BiH.

Za sve dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate sljedeće osobe:

Selma Hukić, koordinatorica projekta: tel. 035 36 36 90; e-mail selma@vesta.ba

Marijana Ivaković, projektna asistentica: tel. 035 36 36 90; e-mail marijana@vesta.ba