Okrugli sto: Pravo osoba s invaliditetom na obrazovanje i zapošljavanje

Povodom 3. decembra - Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla i Mreža organizacija civilnog društva „Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje“, organizovali su okrugli sto na temu ˝Pravo osoba s invaliditetom na obrazovanje i zapošljavanje˝.

 

Okrugli sto je održan u cilju podizanja svijesti i mobilisanja podrške za pravo na dostojanstven život osoba s invaliditetom, u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom.

 

Sadržaj okruglog stola je bio posebno usmjeren na predstavljanje Specijalnog izvještaja ombudsmena o efikasnosti zakonskih rješenja o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini i donošenje novih pedagoških standarda u Tuzlanskom kantonu s namjerom da isti osiguranju inkluzivnost u skladu sa proklamovanim konvencijama i dobrim inkluzivnim praksama.

 

Tokom okruglog stola realizovanog kroz projekat “Inkluzija za sve” koji financira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS), a provodi Save the Children posebno je naglašen značaj saradnje različitih aktera u sistemu podrške inkluzivnom obrazovanju kao pretpostavke za izgradnju inkluzivnog društva.