Predstavljena publikacija Mreže OCD “Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje” u Tuzli

 

Dana 21.01.2022.godine je u kongresnoj sali Dramar centra u Tuzli  predstavljena publikacija Sažetak politika za promociju inkluzivnog obrazovanja djece s poteškoćama i/ili invaliditetom u Tuzlanskom kantonu, u organizaciji Mreže OCD  Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje”.


“Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje” zastupa interese više od 1500 aktivista, članova, korisnika i roditelja djece s poteškoćama i invaliditetom i snažno se zalaže za ostvarivanje prava na inkluzivno obrazovanje, a dokument „Sažetak politika“ predstavlja doprinos civilnog društva  unapređenju stanja u ovoj oblasti. U ovu svrhu je provedena analiza mađunarodnog i domaćeg pravnog okvira, ispitani stavovi članica Mreže o inkluzivnim praksama u TK i date preporuke za poboljšanja kako na nivou zakona, tako i u području praksi.


Preporuke ovog dokumenta su usmjerene na osiguranje podrške i kreiranje poticajnog okruženje za djecu s poteškoćama i invaliditetom i u skladu su sa  dobrim praksama, relevantnim međunardnim dokumentima i ratificiranim konvencijama, posebno članom 24. UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i članom 2. UN Konvencije o pravima djeteta.

Organizacije civilnog društva izražavaju nadu da će preporuke ove analize biti razmatrane  i uvažene u procesima donošenja politika kojim će se osigurati efektivno pravo djece s poteškoćama na inkluzivno obrazovanje, podržano neophodnim  programskim, tehničkim i ljudskim resursima.  

 

Djeca s poteškoćama i invaliditetom imaju pravo, a društvo obavezu da im omogući ravnopravan pristup obrazovanju i mogućnost da ostvare sve svoje potencijale!

Mreža „Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje“  uspostavljena je uz podršku  projekta „Inkluzija za sve“,  koga provodi Save the Children, a finansira italijanska  Agencija za razvojnu saradnju.

 

Publikaciju možete preuzeti na linku ispod!

DodatakVeličina
Sažetak politika_Inkluzivno obrazovanje.pdf1.41 MB