Za potrebe OCD platforme Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje

 

Udruženje VESTA iz Tuzle, objavljuje poziv za angažman konsultanta za pripremu analitičkog pregleda- Sažetak potika promocije inkuzivnog obrazovanja. 

15.07.2021

Mreža Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje nastavlja svoje zagovaračke aktivnosti zastupajući interese djece  s invaliditetom u ostvarenju prava na inkluzivno obrazovanje.

Organizacije civilnog društva članice  Mreže u posljednjih godinu dana ulažu snažne napore kako bi se proces inkluzije u Tuzlanskom kantonu unaprijedio apelujući na nadležne i upućujući na značaj većeg učešće organizacija civilnog društva  u procesima kreiranja inkluzivnih politika.

28.05.2021

Mreža OCD -Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje je u prethodnih nekoliko mjeseci  svoje djelovanje usmjerila na program jačanja kapaciteta za zagovaranje inkluzivnog obrazovanja. 

Uz organizaciju treninga u „Javnom zagovaranju“ i uz online konsultacija održane u augustu 2020, dogovoreni su zajednički zahtjevi prema nadležnim institucijama u cilju poduzimanja potrebnih i mogućih koraka, kako bi djeca sa invaliditetom ostvarila pravo na inkluzivno obrazovanje. 

24.08.2020

Za potrebe OCD platforme Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje

 

Udruženje VESTA iz Tuzle, objavljuje poziv za angažman trenera u oblasti „Komunikacije i odnosi sa medijima“ u svrhu jačanja zagovaračkih i institucionalnih kapaciteta OCD mreže Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje. Mreža broji jedanaest organizacija sa području Tuzlanskog kantona i  uspostavljena je u okviru projekta Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini (šifra: AID 011522).

07.02.2020

Povod za saopštenje za javnost je odluka Skupštine Tuzlanskog Kantona od 16.12.2019.g., kojom se stavlja van snage Strategija za uključivanje djece sa poteškoćama u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije, koja je usvojena na 50. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, 29.03.2018. godine. 

20.12.2019

Udruženje VESTA iz Tuzle, objavljuje poziv za angažman konsultanta za provedbu istraživanja trening potreba za jačanje zagovaračkih i institucionalnih kapaciteta novoformirane mreže organizacija civilnog društva (OCD). Mreža OCD koja broji jedanaest organizacija na području Tuzlanskog kantona je uspostavljena u okviru projekta Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini (šifra: AID 011522).

26.06.2019

VESTA kao jedan od konzorcijskih partnera zajedno sa Centrom za menadžment, razvoj i planiranje - MDP Inicijative iz Doboja i Centrom za istraživanje i studije - GEA Banja Luka, u saradnji sa UNDP provodi aktivnosti „Unapređenje mjesnih zajednica u odabranim lokalitetima u BiH prema upravi fokusiranoj na potrebe građana  i pružanje usluga“.

12.03.2019