Uskoro: Prvi Izvještaj u sjeni o sprovedbi državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH

Nezavisni Monitoring Tim

Povodom obilježavanja 19. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom, Udruženje Vesta i Nezavisni Monitoring Tim za praćenje državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH, najavljuju objavu prvog integriranog Izvještaja u sjeni o sprovedbi državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH, krajem 2013. godine.

Nezavisni Monitoring Tim (NMT) je uspostavljen u decembru 2012. godine, u okviru projekta pod nazivom ‘Jačanje uloge organizacija civilnog društva u monitoringu državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH’ koji implementira Udruženje Vesta iz Tuzle, u partnerstvu sa Udruženjem Zemlja djece i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. NMT čini 6 organizacija civilnog društva, renomiranih u praćenju i zaštiti prava djeteta u BiH – Zemlja djece Tuzla, SOS Dječija sela BiH, Nova generacija Banja Luka, Centar za prava djeteta Konjic, Otaharin Bijeljina i Hope and Homes for children BiH.

Monitoring u sjeni je rađen po novorazvijenoj metodologiji, korištenjem Protokola sa standardima za praćenje državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom, kao i unaprijeđenim Etičkim kodeksom istraživanja sa djecom i o djeci u BiH, takođe razvijenim u okviru ovog projekta i usvojenim od strane Vijeća ministara BiH u maju 2013. godine.

Izvještaj u sjeni o provedbi Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom, obuhvatiće rezultate dvoslojnog istraživanja provedenog kroz: Pprikupljanje podataka o sprovedbi Strategije od relevantnih institucija vlasti /nosioca aktivnosti Strategije na svim nivoima njene planirane implementacije, za prvi izvještajni period 2011/ 2012, Aproksimaciju učinka programa sprečavanja nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini – putem istraživanja provedenog u, školskim i predškolskim ustanovama, te domovima za djecu bez roditeljskog staranja u 26 opština širom Bosne i Herecegovine, te Fokus grupe sa korisnicima – djecom u riziku/ žrtvama nasilja u BiH.

Po finaliziranju, Izvještaj u sjeni sa preporukama, biće dostavljen Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao i UN Komitetu za prava djeteta, koji dosljedno prati provedbu Konvencije o pravima djeteta u BiH. Projekat ”Jačanje uloge organizacija civilnog društva u monitoringu državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH”, finansira EU u iznosu od 134,730 eura.

Foto: Ilustracija