Podrška mirnom i dostojanstvenom kreiranju bolje budućnosti

Saopštenje za javnost nevladinih organizacija sa sjedištem u Tuzli

Kao nevladine organizacije sa sjedištem u Tuzli podržavamo i učestvujemo u aktuelnom procesu aktivnog djelovanja svih građana na izgradnji boljeg i prosperitetnijeg društva. Mirno i dostojanstveno zastupanje interesa obespravljenih građana i istrajnost u postizanju postavljenih ciljeva, kojima svjedočimo ovih dana, jasan su dokaz da civilno društvo postaje snaga za reformske promjene.

Impresivno je znati da građani Tuzle i drugih gradova u Federaciji BiH posjeduju iznimno veliku energiju koju efikasno usmjeravaju na postizanje konkretnih i vidljivih rezultata. Kao fenomen, Plenum građana postaje način za generiranje istinske demokratije i okosnica daljeg razvoja Bosne i Hercegovine, primjenom osnovnih postulata aktivnog građanskog sudjelovanja u procesu donošenja odluka. Štaviše, Plenum omogućava da građani uspostave neprobojni filter koji sprečava pozicioniranje onih pojedinanca, koji su iole kompromitirani u proteklom periodu, u novi vladin sistem.

Iskreno se nadamo da će buduća dešavanja doprinjeti institucionalizaciji dijaloga između građana i donosioca odluka, koji će omogućiti kontinuirano sudjelovanje u procesu donošenja odluka, redovno praćenje rezultata kao i procjenu dostignutih ciljeva. Ali, protivimo se svakoj politizaciji i instrumentalizaciji volje građana da iskažu svoje interese, a koja za cilj ima političko mešetarenje i kapitalizaciju angažovanja građana u borbi za bolje i pravednije BH društvo.

Također, smatramo da je došlo vrijeme za aktivno učešće građana u definisanju efikasnih mjera za građenje pravednijeg i humanijeg društva u kojem će dobrobit napretka prije svih osjetiti najsiromašniji i najugroženiji građani, a socijalna sigurnost biti imperativ trošenja budžetskih sredstava na svim nivoima vlasti.

U potpisu: Udruženje ”Vesta”, NVO ”Inicijative preživjelih od mina”, Vive Žene, Biro za ljudska prava Tuzla, Crveni križ Tuzlanskog kantona, Udruženje građana italijanskog porijekla “Rino Zandonai” Tuzla, BOSPO, U”H.O. Lotosice” Tuzla, Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos”, Omladinski pokret “Revolt”, Centar za ekologiju i energiju, EURO ROM, Udruženje ”Amica Educa”, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla, Udruženje “Zemlja Djece” Tuzla, UŽR “Bolja Budućnost” Tuzla, Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK Fenix, NERDA, Udruženje Snaga Žene, Centar za socijalne inovacije, Udruzenje „Majke hendikepirane djece”