Počinje realizacija informativno-edukativnog programa za studente u BiH „EU i TI“

Pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH

Ekspertni tim Udruženja VESTA je započeo aktivnosti na implementaciji promotivno-edukativnog programa za studente u BIH „EU i TI“, koji se realizuje pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, a čija je ranija implementacija bila zaustavljena usljed katastrofalnih poplava koje su zadesile područje BiH u maju 2014. godine. Program se provodi u periodu decembar 2014. – juli 2015. i istim će biti obuhvaćeno oko 650 sudenata sa osam javnih univerziteta i pet fakulteta u BiH.

Cilj podrške je povećanje znanja i interesa studenata za specifična pitanja relevantna za EU integracije i poticaj njihovom većem učešću u aktivnostima usmjerenim na ubrzavanje procesa pristupanja BiH porodici Evropske unije i izgradnji prosperitetnog i stabilnog društva. Program će doprinjeti jačanju saradnje između bosanskohercegovačkih univerziteta i Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, kao i međusobnoj saradnji između bh univerziteta u nastojanju da se promovira i integrira EU agenda u unverzitetske curriculume.

Sam program podrazumijeva aktivnosti usmjerene na organizovanu posjetu studenata odabranih univerziteta Delegaciji Europske Unije u BiH/ Uredu Specijalnog predstavnika EU u BiH, pripremu i relizaciju dvodnevnog debatnog takmičenja i organizovanje edukativne dvodnevne posjete Briselu za pobjednike debatnog takmičenja. Očekuje se da će program u saradnji sa svim uključenim akterima osigurati pretpostavke za dodatni impuls i novu energiju reformskim procesima BiH na putu ka EU integracijama.