Održan sastanak sa ministricom obrazovanja TK

Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Mirzeta Hadžić-Suljkić u saradnji sa pomoćnicom ministrice Mersijom Jahić održala je radni sastanak sa predstavnicama Udruženja Vesta iz Tuzle Marijanom Ivaković i Udruženja Vijeća škola i roditelja (UVŠR) TK Senadom Pepeljak 18.11.2008. godine. Sastanak je organiziran s ciljem prezentacije Rezultata istraživanja o problemu i pojavnim oblicima nasilja među djecom u osnovnim školama s područja TK i općina/ština Travnik, Srebrenica i Bijeljina i nacrta Programa mjera za prevenciju i suzbijanje nasilja među djecom u osnovnim školama. Istraživanje i nacrt Programa su rezultat projekta „Kampanja za prevenciju i suzbijanje pojavnih oblika nasilja među djecom u osnovnim školama" koji Vesta i UVŠR TK realizuju uz finansijku podršku Evropske unije.

Rezultati istraživanja provedenog anketiranjem 1788 učenika uzrasta od V do VIII razreda,  50 školskih pedagoga te predstavnika roditelja i nastavnog osoblja iz 51 osnovne škole s područja TK i općina/ština Travnik, Srebrenica i Bijeljina pokazali su da je problem nasilja među djecom prisutan u velikoj mjeri te zahtijeva brzo djelovanje i efikasne programe prevencije. Polazeći od činjenice da je u rješavanju problema neophodno koordinirano djelovanje porodice, odgojno-obrazovnih ustanova i šire društvene zajednice, radna grupa sastavljena od predstavnika Pedagoškog zavoda, Udruženja Vesta i UVŠR TK, sačinila je nacrt Programa mjera za prevenciju i suzbijanje nasilja među djecom u osnovnim školama. Nacrt Programa zasnovan je na preporukama i sugestijama prikupljenim tokom istraživanja, a Ministastvu je predat s ciljem iniciranja procedure za uvrštavanja mjera u nastavni plan i program osnovnih škola s područja TK. Udruženje Vesta i UVŠR TK trenutno realiziraju aktivnosti iz programa u pet pilot osnovnih škola na području TK, a u toku je i priprema Vodiča za nastavnike za realizaciju časova o ovoj temi. Nakon primjene u našem kantonu,  metodologija istraživanja i Program će biti proslijeđeni nadležnim resornim ministarstvima s područja cijele BiH s ciljem iniciranja procesa na državnom nivou. 

Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Mirzeta-Hadžić Suljkić podržala je aktivnosti Udruženja Vesta i UVŠR TK. Istraživanje i Program su, prema njenim riječima, urađeni profesionalno i podaci su značajni za prepoznavanje problema i djelovanje na njegovom rješvanju. Nacrt Programa, kako je naglasila ministrica, je sveobuhvatan, ali u ovom momentu mogućnosti ne dozvoljavaju primjenu svih planiranih mjera. U narednom periodu Ministarstvo će zatražiti mišljenje i ostalih nadležnih institucija, prije svega škola, te u skladu sa raspoloživim materijalnim, tehničkim i kadrovskim sredstvima inicirati primjenu mjera sadržanih u Programu.

Također, ministrica je predložila da se u narednom periodu publikuje kompletan istraživački projekt zajedno sa Programom mjera i dostavi svim osnovnim školama na području TK.