Nagrada za društvene integracije ERSTE Fondacije za 2009.

U uži izbor za nagradu za društvene integracije ERSTE fondacije ušlo je osam nevladinih organizacija iz BiH, među kojima je i Udruženje Vesta sa projektom ''RESPECT Equality''.

ERSTE Fondacija je objavila da je Selekciona komisija odabrala 71 projekat, koji su ušli u uži izbor i time postali finalisti za Nagradu za društvene integracije ERSTE Fondacije za 2009. godinu. Na ovogodišnji poziv poslano je preko 1,300 aplikacija iz osam zemalja jugoistočne Europe, od kojih je ukupno 960 ispunjavalo kriterije.

Među 71 projektom nalazi se i projekt Udruženja Vesta ''RESPECT Equality'' Projekt je bio ciljno usmjeren na osnaživanje kapaciteta mjesnih zajednica i grupa građana, unaprijeđivanje mehanizama saradnje na lokalnom nivou i razmjene informacija. Osnove aktivnosti u tom cilju su bile usmjerene na isporuku treninga predstavnicima mjesnih zajednica, grupa građana i lokalnih radio stanica, pružanje podrške u pripremi i realizaciji njihovih aktivnosti za održiv povratak, organizovanju konsultativnih sastanaka sa predstavnicima opštine te disiminaciji informacija na lokalnom nivou.

Nagrada ima za cilj da prepozna i promivira organizacije i projekte koji rade na stvaranju stabilnog i pravičnog društva koje uključuje neprivilegovane i marginalizirane grupe. Svi podneseni projekti su ocjenjivani na osnovu kriterija njihove efikasnosti i specifičnih koristi za društvo.

U nastavku je lista broja projekata koji su ušli u uži izbor, po zemljama : Bosna i Hercegovina 8 organizacija; Rumunija: 24 organizacije; Srbija: 16 organizacija; Hrvatska: 8 organizacija; Makedonija: 6 organizacija; Crna Gora: 4 organizacije ; Slovenija: 3 organizacije; Kosovo: 2 organizacije

Finalisti iz BiH su: Microcredit foundation "MIBA" Tuzla sa projektom ˝MIBA Seosko Bankarstvo - MIBA Village Banking˝; Association VESTA Humanitarian organization ˝Respect the equality˝;Center for social work Banja Luka sa projektom ˝Community partnership˝; The Association for support mentally disabled persons Banja Luka "Sexual education children and young people with mental disability"; Youth Partnership Movement ˝ Girls in humanitarian and reintegrative music action˝; Smile- association for psychosocial help and development of voluntary work ˝ Older People in BiH Fighting their Poverty and Social Exclusion˝; Mosaic Community Development Foundation˝ Communities Driven Reconciliation Project˝; Association Children's country ˝Improvement of the status and integration of the abandoned children into society˝

U narednim mjesecima, međunarodni žiri, sačinjen od 17 eksperata će odabrati deset pobjedničkih projekata i dest projekata koji će dobiti počasne nagrade. Ceremonija dodjeljivanja Nagrade će se održati u Bukureštu 25.06. 2009. godine.

Od svog uspostavljanja 2007. godine, Nagrada ERSTE Fondacije za društvene integracije se proširila i u obimu i u veličini: visina nagrade se skoro upetostručila, sa 85.000 eura u 2008. na skoro 295.000 eura, koliko će biti dodjeljeno u 2009. godini, a lista zemalja učesnica je proširena. Nagrada ERSTE Fondacije za društvenu integraciju je dio programa ERSTE Fondacije koji je posvećen društvenim pitanjima. Cilj tog programa je oblikovanje takvog društva u Europi koje omogućava ravnopravno učešće svih ljudi koji su spremni da preuzmu odgovornost i da je iskoriste za opće dobro.