Konferencija ''Građanski dijalog u Bosni i Hercegovini'', 25. juni 2009, Hotel Grand, Sarajevo

Konferenciju ''Građanski dijalog u Bosni i Hercegovini'' organizira Udruženje Vesta iz Tuzle, u saradnji sa nevladinom organizacijom European Citizen Acion Service sa sjedištem u Briselu, u okviru projekta Civilni dijalog za prava žena i djece u BiH čiju realizaciju finansijski podržava Europska unija.

Direktorica Udruženja Vesta Amra Selesković o značaju održavanja konferencije ''Građanski dijalog u Bosni i Hercegovini'' kaže: ''S obzirom da se civilno društvo treba zasnivati na iskorištavanju potencijala za postizanje zajedničkog interesa, a imajući u vidu slabosti civilnog društva ispoljene u dosadašnjem ostvarivanju dijaloga sa vladinim sektorom, ovom aktivnošću želimo adresirati problem nedovoljno efikasnog sektoralnog djelovanja civilnog društva u pogledu zaštite prava žena i djece u Bosni i Hercegovini. U tu svrhu, učesnici Konferencije će dati svoj doprinos u cilju analize kapaciteta za uspostavu efikasnog i konstruktivnog dijaloga koji vodi reformskim promjenama u svjetlu evropskog puta Bosne i Hercegovine. Konferencija bi trebala rezultirati jedinstvenom ocjenom postojećeg obima i kvaliteta civilnog dijaloga za unaprjeđenje položaja žena i djece u Bosni i Hercegovni, te preporukama za njegovo poboljšanje''.

Na konferenciju se očekuje dolazak predstavnika vladinih institucija i organizacija civilnog društva, međunarodne zajednice, diplomatsko-konzularnih predstavništava u BiH, akademske zajednice, sindikata, poslodavaca i think thank organizacija koje aktivno djeluju u području zaštite prava žena i djece ali i svih drugih zainteresiranih građana.

Realizaciju konferencije sa stručnog aspekta podržavaju Ministarstvo pravde BiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH - Sektor za ljudska prava i Agencija za ravnopravnost polova.

Projekt ''Građanski dijalog u Bosni i Hercegovini'' je usmjeren ka općem cilju osnaživanja civilnog društva u BiH kako bi postalo efektivna snaga za pozitivne promjene položaja žena i djece koje će biti odraz implementacije Sporazuma o saradnji Vijeća ministara BiH sa nevladinim organizacijama u BiH. Realizaciju konferencije sa stručnog aspekta podržavaju Ministarstvo pravde BiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH - Sektor za ljudska prava i Agencija za ravnopravnost polova.