Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio Zakon o zabrani diskriminacije

Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Zakon o zabrani diskriminacije, čime je ispunjen još jedan uvjet za liberalizaciju viznog režima za građane BiH. Usvajanjem ovog zakona stvaraju se efikasniji zakonski uvjeti za uspješnije suprotstavljanje diskriminaciji građana BiH prema bilo kojem osnovu.
Zakon osigurava žrtvama diskriminacije više instrumenata koje mogu koristiti za pokretanje aktivnosti protiv institucija i pojedinaca u javnoj i privatnoj sferi života koji krše njihova prava.

Ovim zakonom predviđene su kaznene i prekršajne, kao i zaštitne mjere u slučaju kada je diskriminacija počinjena.

Prema ovom zakonu, jača se institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH, a posebno osigurava da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH prati provedbu Zakona, koordinira nadležna tijela i uspostavi centralnu bazu podataka o počinjenim djelima diskriminacije u BiH.