Intervju sa članom tima sručnjaka Inicijative ''Građani za Europu'' iz sektora poljoprivreda i ruralni razvoj Draženkom Budimirom

˝Ako se što prije ne usvoje zakonski propisi, bojim se da će doći do kolapsa bh. poljoprivrede˝, upozorio je u intervjuu član Inicijative ˝Građani za Europu˝, u sektoru ruralnog razvoja i poljoprivrede, Draženko Budimir. Naime, u proteklih sedam godina BiH je ostvarila veoma mali napredak kada je u pitanju usvajanje standarda i propisa koji važe u državama Europske unije.

15.07.2013

Intervju sa članom tima stručnjaka u sektoru poljoprivreda i ruralni razvoj u Inicijativi ''Građani za Europu'' Aleksandrom Milanovićem

Oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja je posebno zahtjevna, dosta je široka i obuhvata brojnu problematiku. Bosna i Hercegovina još uvijek se nije uhvatila u koštac sa svim problemima koji se nameću na putu europskih integracija, a jednu od najvećih kočnica predstavlja nedorečenost zakona na entitetskim nivoima, na kojima se i nalazi sektor poljoprirevdnog i ruralnog razvoja.

12.07.2013

Selesković: ''BiH nema razrađene mehanizme za koordinaciju i donošenje odluka''

Više od pet godina je prošlo otkako je Bosna i Hercegovina potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji, odnosno od dana kada se obvezala da će svoje zakone i zakonodavstvo uskladiti s europskim standardima. Dvanaest hiljada zakona trebalo je uskladiti s europskim standardima i to iz oblasti tržišne ekonomije, ekonomije i ljudskih prava. Od tada do danas nije zabilježen nikakav napredak.

10.07.2013

Građani za Europu

U BiH na nivou države još uvijek ne postoji strategija razvoja energetskog sektora, to jako negativno utiče na reputaciju u europskim programima i BiH nema pravo da učestvuje u Programu inteligentne energije koja nudi velike mogućnosti međunarodne saradnje u energetskom sektoru. Sredinom 2012. je završen državni akcioni plan za povećanje energetske efikasnosti - NEEAP, ali još nije usvojen, a on je preduslov za otvaranje i pokretanje fondova međunarodnih razvojnih banaka. O ovim i sličnim problemima razgovarali smo sa stručnjakom iz oblasti energije i okoliša Azrudinom Husikom Iz Regionalnog centra za edukaciju i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu (REIC) Sarajevo, Lenom Bratić iz Centra za energetsku efikasnost CEEF iz Sarajeva, Nikicom Prskalom iz ERRDO-a iz Banja Luke i Dušanom Jovićem iz CEE iz Sarajeva.

08.07.2013

Proces europskih integracija važan je za svakog pojedinca u Bosni i Hercegovini, što se posebno aktueliziralo pristupanjem susjedne Hrvatske Europskoj uniji, 01. jula 2013. Građani, privrednici, turisti i svi drugi koji ovih dana putuju van države, susreću se sa brojnim posljedicama višegodišnjeg stagniranja Bosne i Hercegovine u napredovanju prema europskoj zajednici.

08.07.2013

Predstavnici Udruženja Vesta, Indira Prljača i Alem Sinanović su prisustovali sjednici Komisije za ravnopravnost spolova Skupštine TK, koja je održana 05. jula 2013 godine. Povod prisustva sjednici bio je upoznavanje članova Komisije o aktivnostima u okviru projekta ''Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou'', za čiju je realizaciju Komisija za ravnopravnost polova TK dala punu podršku.

05.07.2013

Nakon izrade Pregleda stanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u općini Kalesija, koji je dao uvide u relevantne indikatore socio-ekonomskog stanja u Općini, stvorene su pretpostavke za definiranje potrebnih intervencija za unapređenje stanja rodne ravnopravnosti, formirana je radna Interresorna grupa Općine koja je radila na izradi Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Općine Kalesija.

03.07.2013