U okviru FIGAP programa

U okviru projekta „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou“, čije finansiranje osigurava Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH FIGAP, a realizuje Udruženje VESTA, 16. maja 2013. godine održan je trening „Rodna perspektiva na lokalnom nivou” za predstavnike Općina u kojim se realizuje projekat (Tuzla i Kalesija), predstavnike općinskih Komisija za ravnopravnost polova i predstavnike organizacija civilnog društva.

23.05.2013

U organizaciji Udruženja Vesta, a uz finansijsku podršku Fondacije Friedrich Ebert u Tuzli je održan okrugli sto o temi: ''Transparentnost i monitoring rada vlasti na lokalnom i kantonalnom nivou'', u okviru projekta ''Rad političaki u lokalnoj zajednici'', koji realizuje Udruženje Vesta uz finansijsku pomoć Fondacije Friedrich Ebert. Okrugli sto bio je namjenjen predstavnicima političkih subjekata u općini Tuzla s ciljem podrške u većoj afirmaciji žena u političkom životu. Na okruglom stolu uvodno izlaganje održao je politički analitičar Adis Arapović.

23.05.2013

Treća faza Inicijative ''Građani za Europu''

Udruženje Vesta predvodi realizaciju treće faze Inicijative ''Građani za Europu'' pod pokroviteljstvom Specijalnog predstavnika Europske unije NJ.E. Petera Sorensena i uz podršku Kraljevine Švedske i SIDA-e. Nastavak Inicijative ''Građani za Europu'' oslanja se na rad više od 63 nevladine organizacije i druge aktere civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine, koje svojim radom doprinose snažnijem glasu civilnog društva u procesu europskih integracija.

22.05.2013

U okviru projekta ''Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana''

Tokom prethodnih godinu i pol dana, SeConS-Grupa za razvojnu inicijativu, Udruženje VESTA, Razvojna agencija EDA i Ženska Akcija su u saradnji sa 16 lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) i nacionalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost, u okviru projekta „Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana“, radile na izgradnji kapaciteta za integrisanje rodne perspektive na lokalnom nivou, kao i na sprovođenju brojnih aktivnosti zagovaranja ka tom cilju.

14.05.2013

Mediji su i nadalje institucija kojoj se najviše vjeruje u Bosni i Hercegovini, slijede vjerske zajednice i nevladin sektor - jedan je od glavnih zaključaka istraživanja koje je uradilo Udruženje BH novinari. Objavljeni su rezultati istraživanja javnog mišljenja o medijskim slobodama u BiH, kvaliteti novinarstva i trendovima u medijskoj zajednici. Istraživanje je rađeno metodom CATI (anketiranje putem telefona), na slučajno odabranom uzorku od 503 građana BiH.

06.05.2013

U svijetu se danas obilježava Svjetski dan slobode medija, dvadesetu godinu za redom, uz poruke iz svjetskih organizacija da svi medijski radnici moraju da rade bez straha i odmazde i da prijetnje i nasilje kojima su izloženi moraju biti zaustavljeni. U zajedničkoj poruci generalnog srekretara Ujedinjenih nacija (UN) Ban Ki-moona i generalne tajnice UNESCO-a Irine Bokove ističe se da je sloboda izražavanja od suštinskog značaja za izgradnju slobodnog i demokratskog društva i jačanje prava pojedinaca.

03.05.2013

Nakon dvomjesečnog rada na analizi stanja rodne ravnopravnosti na području Općine Kalesija, predstavnici Udruženja Vesta, Indira Prljača i Alem Sinanović su prezentirali Izvještaj Analize predstavnicima Općine. Općinska uprava je osigurala punu saradnju u procesu prikupljanja relevantnih informacija o stanju ravnopravnosti spolova u različitim segmentima društveno – ekonomskog djelovanja.

29.04.2013