Održana konferencija o sprovedbi Sporazuma o viznim olakšicama u Briselu

O viznom režimu u zemljama Zapadnog Balkana i o sprovedbi Sporazuma o viznim olakšicama, razgovarano je na konferenciji koju je ECAS organizovao u Briselu 10. 12. 2008. Naše prisustvo u svojstvu organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine i partnerske organizacije ECAS-a, je dokazalo našu opredljenost za dalji rad na ovom planu i našu težnju da se glas građana po ovom pitanju jasno čuje.

Naime, konferencija je s jedne strane ukazala na zadovoljstvo predstavnika Europske komisije sprovedbom Sporazuma, no s druge je ukazala na vidjive otežavajuće okolnosti sa kojima se građani sa područja Zapadnog Balkana i dalje susreću prilikom apliciranja za vizu. Podsjećamo da je u toku ove godine urađeno obimno istraživanje o primjeni Sporazuma o viznim olakšicama na području zemalja Zapadnog Balkana i da je takođe bila uspostavljena telefonska linija VizaHotline za građane koji su imali pitanja u vezi sa sprovedbom viznog režima. Konferencija u Briselu je omogućila javnu prezentaciju dobijenih rezultata i na taj način je otvoren dijalog o mogućnostima unaprijeđenja primjene Sporazuma o viznim olakšicama.

Detaljne informacije o rezultatima istraživanja se mogu pronaći na www.ecas.org .