ERSTE fondacija objavila imena 20 pobjedničkih projekata

Mikrokreditna fondacija MIBA iz Tuzle sa projektom „Seosko bankarstvo" jedna je od 20 organizacija/fondacija, i jedina iz BiH koja će dobiti nagradu ERSTE Fondacije za društvene integracije, koja dodaje vrijednost društvenoj praksi naglašavanjem inovativnih projekta u zemljama središnje i jugoistočne Europe.

ERSTE Fondacija je objavila imena 20 pobjedničkih projekata organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Rumunije, Slovenije i Srbije. Tokom ovogodišnjeg konkursa primljeno je više od 1.300 aplikacija iz osam zemalja regiona, a međunarodni žiri, sačinjen od 17 priznati stručnjaka, odabrao je pobjedničke projekte.

Imena deset pobjedničkih projekata i deset počasnih pobjednika će biti objavljena na ceremoniji dodjele nagrada, koja će se održati 25.6.2009. godine u Bukureštu. Ukupna vrijednost nagradnog fonda od 295.000 eura će biti podjeljena između pobjednika na način:

Prva nagrada: 40.000 eura
Druga nagrada: 30.000 eura
Treća nagrada: 20.000 eura
od 4 -10. mjesta: po 15.000 eura

Počasne nagrade za ostalih deset organizacija (od 11-tog do 20-tog mjesta) iznosit će po 10.000 eura, tako da svaki od 20 pobjednika već sada može očekivati da će na ceremoniji dodjele nagrada dobiti minimalno 10.000 eura.

Tokom ceremonije nominovani pobjednici će imati priliku da uspostave mrežu kontakata sa potencijalnim partnerima i donatorima. Nagrada će takođe za pobjednike producirati promotivnim film koji će biti dostupan međunarodnim i domaćim medijima.

Nagrada Fondacije ERSTE za društvene integracije dizajnirana je za promociju i priznavanje organizacija unutar javnih i neprofitabilnih sektora koje uključuju sposobnosti, kapacitete i inicijative društveno orijentisanih praksi i progresivnih društvenih promjena. Nagrada predstavlja ključni dio programa društvenih poslova Fondacije ERSTE koji naglašava predanost ljudskim i kulturološkim raznolikostima, holističkom ljudskom razvoju, društvenoj i ekonomskoj pravdi, te individualnom i grupnom samo određivanju.

Nagrada Fondacije ERSTE za društvene integracije dodaje vrijednost društvenoj praksi naglašavanjem inovativnih projekta u zemljama središnje i jugoistočne Europe. Nagrada pruža značajno priznanje ulozi pojedinca i grupe u toj regiji, a u svrhu stvaranja društava sa jednakim mogućnostima za sve. Pojam društvene integracije ovdje se primjenjuje u smislu politike i programa koji zagovaraju stabilna, sigurna i pravedna društva te stoga uključuju oštećene i ranjive grupe kao i osobe sa posebnim potrebama.