Konvencija UN-a o pravima djeteta je dokument koji je donijela Glavna skupština UN-a na svojem zasjedanju, 20. studenog 1989. godine. Rječju „konvencija" ističe se da je to dogovor i sporazum koji obvezuje države-članice UN-a na njegovu realizaciju, dakle svojevrstan međunarodni zakon. Prihvatile su ga 193 države u svijetu.

20.11.2014

Projekat:Tehnička podrška organizacijama civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj (TACSO 2) 

Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Radni jezik: BHS jezici i engleski jezik

Rok za aplikacije: 16.00 sati; 08. decembar, 2014

Organizacija: VESTA Resursni Centar podržan od TACSO

Sektor: Civilno društvo i nevladin sektor, Društveni razvoj, Institucionalni razvoj i jačanje kapaciteta

Ugovorni period: Ugovor o radu na period od jedne (1) godine sa mogućnošću produžetka i probnim periodom od jedan (1) mjesec.

Početak radnog angažmana: januar, 2014

17.11.2014

Sa zadovoljstvom Vas informišemo da je u okviru Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u BiH, uspostavljeno partnerstvo TACSO BIH - VESTA. Saopštenje za javnost TACSO BiH možete pogledati OVDJE.

12.11.2014

Održana konferencija ''(Ne)vidljivost žena u politici'' u Tuzli

 Konferencija pod nazivom “(Ne)vidljivost žena u politici”, održana je u srijedu, 29. oktobra, u Tuzli u organizaciji Udruženja Vesta iz Tuzle i Friedrich Ebert Sthiftung u BiH. Istaknuto je da će aktivnosti na afirmaciji žena u političkom životu pomoći povećanje političke participacije žena u političkim partijama te podići svijest o važnosti uloge žena u političkim procesima. Tokom Konferencije akcenat je stavljen na položaj žene u partijama, kvotama ili potrebnim suštinskim promjenama, te mogućnostima nevladinog sektora kada su u pitanju žene u politici.

30.10.2014

Vesta Radio slavi 13 godina postojanja i rada. Već dugi niz godina slušaocima pruža odličnu zabavu sa dosta dobre urbane muzike i objektivnih informacija. Za razliku od komercijalnih medija, Vesta radio intenzivno producira i emisije od društvenog značaja. Teme od posebnog interesa za razvoj društva su uglavnom iz oblasti socijalne zaštite i ljudskih prava, shodno europskim i svjetskim konvencijama. Budite dio našeg tima i zaplovite valovima Vesta Radija na frekvenciji 91.2 MHz.

21.10.2014

MEDIA CIRCLE

Konferencija ''Izazovi s kojima se suočavaju mediji u 6 zemalja Jugoistočne Europe'' održana je u petak, 3. oktobra 2014. godine u Podgorici . Konferenciju je regionalnim pregledom otvorio Munir Podumljak iz udruge Partnerstvo za društveni razvoj kazavši da nepostojanje sistematiziranih javno dostupnih podataka o medijima stvara društva skrivenih namjera.  

09.10.2014

Istraživanje u okviru projekta: “Odgovor građana na klijentelizam u medijima (MEDIA CIRCLE)”

Nedostatak empirijskih podataka o medijskoj industriji, netransparentno vlasništvo i privatizacija medija, ekonomska neizvjesnost, pitanje (de)kriminalizacije djela protiv časti i ugleda, učinkovitosti profesionalnih udruženja i sindikata goruća su pitanja sa kojima se suočavaju mediji u regionu.

03.10.2014